Vålerengen bo- og servicesenter

Respekt

Rettferdighet

Omsorg

 

Sjekk vårt flotte program for våren 2017!

Vålerengen bo- og servicesenter er en diakonal institusjon som drives av Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo, etter avtale med Oslo kommune. Med adresse Etterstadgata 10 er vi hjemmehørende i bydel Gamle Oslo, midt i Vålerengas hjerte. Her har vi gode kommunikasjons-muligheter til byen for øvrig og distriktene rundt. Se kart

Vi ønsker at Vålerengen bo- og servicesenter skal være et kulturelt møtested mellom generasjoner, kulturer og mennesker.  Brukergruppene ved Vålerengen bo- og servicesenter skal erfare at respekt, rettferdighet og omsorg er verdier som står sentralt i det helhetlige bo- og behandlingstilbudet de mottar.