Meny

 

Prestetjenesten i Bodø

Hverdagsmesse og samtaler er kjerneområdene for Kirkens Bymisjons prestetjeneste i Bodø.

Kirkens Bymisjon ønsker å ta menneskets eksistensielle spørsmål på alvor. Vi jobber for å skape trygge møteplasser hvor dette blir ivaretatt. På Møtestedet tilbyr vi f.eks. et stillerom hvor det er mulig å tenne lys, snakke sammen, ha seminarer og korte hverdagsmesser.

Av ulike årsaker kan mennesker føle at terskelen for å gå i kirken kan være høy. For oss er det viktig å tilby tjenester som kan være med på å bryte ned slike barrierer, og kjempe for at mennesker i byen vår føler seg verdig og opplever respekt, rettferdighet og omsorg.

Kontaktpersoner for prestetjenesten:

Egil Arnsby, daglig leder og prest:
T 75 52 32 02 / 90 24 34 93 | Eegil.arnsby@bymisjonbodo.no

Ola Smeplass, virksomhetsleder Møtestedet:
T: 91 79 19 36 / 48 26 33 70 | E: olas@bymisjonbodo.no