Meny

   

Pedalen i Bodø

Kirkens Bymisjon starter nytt prosjekt i 2017: Sykkelparkering kombinert med sykkelverksted!

Vi jobber mot å etablere sykkelparkering i Bodø med kombinert sykkelverksted. Vi har hentet inspirasjon fra Pedalen sykkelverksted i Bymisjonene i Fredrikstad og Kristiansand. 

Vi samarbeider med Jernbaneverket om sykkelparkeringen og Polar tours om muligheter for å drive utleie av sykler til dem som besøker byen vår. Vi har også 2 ny-innkjøpte sykkeldrosjer som vi skal få ut på veien der vi blant annet tenker å ta med eldre på tur.

Sosialt entreprenørskap

I 2006 ble Jobb1 småjobbsentral startet opp i Kirkens Bymisjon Bodø for å kunne tilby arbeid til mennesker med utfordringer innen rus/psykisk helse. De siste årene har vi sett et økt behov for et tilrettelagt arbeidstilbud til unge i risikogrupper og personer i ettervern. Det i kombinasjon med at byen vår trenger en organisert sykkelparkering gjør at vi satser på dette prosjektet. Vi vil bidra til å dyktiggjøre mennesker til å hjelpe seg selv og være med på å utvikle tilbudet i byen vår.

Vi har også både et miljø- og et folkehelseperspektiv ved at vi med våre tilbud tilrettelegger for at flere velger sykkelen som transportmiddel. Vi har stor tro på dette prosjektet og ønsker å bidra til at Bodø blir en sykkelby.

For informasjon kontakt prosjektleder:
Kathrine Windsrygg
Tlf. 40 08 34 55
Mail: kathrine.windsrygg@bymisjon.no