Omsorgsbase for kvinner

Omsorgsbase for kvinner er et overnattingstilbud i Bergen sentrum for kvinner i rus- og prostitusjonsmiljøet.

Dette er et lavterskeltilbud som holder åpent hver natt hele året fra kl. 22.00 til 09.30. Her er det seks sengeplasser og to beredskapsplasser. Omsorgsbasen har også et drop in-tilbud for kvinner som ikke ønsker å overnatte.

I tillegg til en seng å sove i, tilbyr Omsorgsbasen måltider og dusj, noen å snakke med, tilgang til vaskemaskin og ulike typer brukerutstyr.

Omsorg og respekt skal møte kvinnene som oppsøker basen om natten. For mange gir basen et nødvendig pusterom i en fornedrende og slitsom hverdag. Hver enkelt kvinne gis rom for samtale og sosialt samvær.

Å forhinde og redusere skader gjennom utdeling av sprøyter, kondomer og glidemiddel er en viktig del av omsorgsarbeidet. Omsorgsbasen samarbeider med offentlige hjelpeinstanser og deltar i nettverk som arbeider for å bedre kvinnenes boligsituasjon, helsetilbud og levekår.

Omsorgsbasen har i mange år også stått for drift av et oppsøkende arbeid i gateprostitusjonsmiljøet. Torsdag kveld driver vi oppsøkende ute. Fokuset vårt er kontaktetablering og utdeling av skadereduserende utstyr. Vi formidler kontakt med Prosjekt Fri for de som ønsker det.

Omsorgsbasen er et bindeledd mellom den enkelte rusavhengige kvinne og det etablerte hjelpeapparatet, og tilbyr også samtale og oppfølging på dagtid.