Vår Frue - Åpen Kirke

Vår Frue - åpen kirke er et fantastisk møtested midt i hjertet av Trondheim. Ved hjelp av over 200 frivillige greier vi å holde kirka åpen hver dag hele året.


Har du lyst å bli en av våre hverdagshelter som bidrar til denne gedigne dugnaden? Vi har nytt introduksjonskurs torsdag 12. mai 2016. Er du interessert?

BLI FRIVILLIG ›

Hva slags kirke er Vår Frue, spør du kanskje?
Vår Frue - åpen kirke er en omsorgskirke, drevet av Kirkens Bymisjon siden 2007.

Kirka er et unikt møtested med mer enn 170 000 besøkende årlig - turister og studenter, unge og gamle, musikere, barnehager på tur, husløse, rike og fattige. Her tennes 50 000 lys hvert år.

Hit kommer folk for å møte andre mennesker, for å drikke en kopp kaffe, for å tenne lys, høre på musikk, for å be, for å søke ly. Her bygges broer mellom mennesker.
Våre frivillige gjør en fantastisk innsats for å drive åpen kirke midt i hjertet av Trondheim, og bidrar til en atmosfære av inkludering, varme og mangfold

Kirkens Bymisjon driver Vår Frue - åpen kirke på oppdrag fra Nidaros Domkirke og Vår Frue menighet.