Møtestedet i Drammen

Møtestedet kafè er Kirkens Bymisjons lavterskeltilbud til rusavhengige og andre marginaliserte grupper i Drammen. Vi er et holdepunkt i en ellers ustabil tilværelse.

Det kan være magi i god mat og vennelighet. På Møtestedet tilbys det hver dag et måltid med drikke for 15 kroner. For denne summen spiser våre gjester så mye de ønsker i løpet av dagen. Ved behov kan vi være behjelpelige med blant annet vask av klær, utlån av telefon til Nav og andre offentlige kontorer. Våre gjester har også tilgang til pc med internett. 

Det er til enhver tid miljøarbeider og flere frivillige til stede i kafeen, som også er tilgjengelig om gjestene ønsker en samtalepartner eller veiledning.

Møtestedet er et gatenært, skadereduserende og lindrende tiltak. Vårt mål er å skape en bedre hverdag for mennesker som lever vanskelige liv. Hos oss skal rusavhengige og vanskeligstilte mennesker oppleve seg møtt, sett og hørt. 

Møtestedet har i tillegg følgende tilbud til våre gjester:

Her kan du kontakte oss!