Lønn som fortjent

 

«Jeg har fått et helt nytt liv, jeg,
etter at jeg begynte hos dere»

-Arbeidstaker Lønn som Fortjent- 

 

 
Lønn som fortjent er et arbeidstilbud som startet opp i 2004. Arbeidstilbudet er et alternativ til rus, prostitusjon og kriminalitet. Lønn som Fortjent er en arena der mennesker får oppleve verdien av lønnet arbeid.

Det å arbeide er også med på å motivere til endring i den enkeltes liv. Ved å arbeide en dag eller flere dager i uka reduseres rusinntaket, noe som også fører til mindre skader knyttet til rus. Dette fører også til store samfunnsmessige besparelser i form av redusert bruk av offentlige instanser.  

Rydding av gater og t-bane

Her er en oversikt over oppdragsgivere.

Arbeidsoppgavene består hovedsakelig av gaterydding i Oslo sentrum, samt rydding av perronger og vogner for T-banen. Vi må levere kvalitet på arbeidet vi utfører og opplever at arbeiderne føler stolthet i forhold til de arbeid de gjør.

Lønn som Fortjent har mange arbeidere som jobber en eller flere dager i uken. Det kreves at arbeiderne må være i stand til å utføre pålagte arbeidsoppgaver. Det tolereres ikke at folk ruser seg mens de er på jobb.

 

 

Glassverkstedet

Produktene våre kjøper du på www.lonnsomfortjent.no

På glassverkstedet lager kvinner med rusrelaterte problemer glassengler og stjerner av knust glass, under mottoet ”det som har gått i stykker kan også bli til noe vakkert”

«Englene representerer selve håpet i at det som tilsynelatende er knust og ødelagt kan settes sammen til noe vakkert. Jeg har fått et nytt liv med mening og en annen identitet

 

 

Notisbøker

Produktene våre kjøper du på www.lonnsomfortjent.no 

I tapetverkstedet vårt binder arbeidere ved Lønn som Fortjent inn unike notisbøker, skissebøker, bokmerker og konvolutter - av vakker tapet som ellers ville blitt kastet. Du får et nyttig, dekorativt og miljøvennlig produkt - som gir lønnet arbeid til de som trenger det mest. 

 

 

Butikken

I butikken vår på gateplan i Fred. Olsens gate 3B, selger vi alle produktene vi produserer her på huset. Engler i alle farger og varianter, Notisbøker & Konvolutter med matchende innleggskort.

Åpningstider :
Torsdag  -  9:30-16:30
Alle andre hverdager    -  9:30-15:30


En trygg arena

Arbeiderne sier selv at det er positivt å jobbe på Lønn som Fortjent. Det er en trygg arena, hvor de opplever rutiner i en hverdag som ellers kan inneholde mye kaos. De opplever stolthet over gjennomført arbeidsdag, og sosialt samvær med andre kolleger.

Det å bidra til å skape en renere by oppleves som noe meningsfylt, og positive tilbakemeldinger fra mennesker som de møter ute på jobb oppleves som aksept fra samfunnet. Noen ganger fører dette til ønske om å redusere eller avslutte rusmisbruket. Mange ønsker nettopp dette fordi de gjennom jobben i Lønn som Fortjent opplever en økt livskvalitet, og ser for seg et rusfritt liv som en realitet.