Kirkens Bymisjon Arbeid

Kirkens Bymisjon i Bergen tilbyr i samarbeid med NAV arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS).

Tiltakets hovedoppgave er å avklare den enkelte deltakers arbeidsevne og muligheter til å komme ut i ordinært arbeid.

Tiltaket gir rom for arbeidstrening i inntil 12 måneder på et av våre egne tiltak. Aktuelle kandidater søkes inn via NAV. Kirkens Bymisjon kan tilby arbeidspraksis innenfor tre fagområder; tekstilarbeid, mekanisk arbeid og matproduksjon. Alle våre arbeidsarenaer ligger i Bergen sentrum.

  • På syverkstedet re:tro arbeider vi med redesign og gjenbruk av bl.a. ullprodukter.
  • På vårt sykkelverksted Pedalen utfører vi reparasjoner av kundesykler og utfører servicer, samt reparerer brukte sykler for salg. 
  • På vår egen kafé tilbyr vi opplæring innen matproduksjon.

Kontaktperson:

Bård Aulin
Tiltaksleder
Tlf: 95 90 95 07
E-post: bard.aulin@skbb.no

Vi har lokaler i Kong Oscars gate 7 i Bergen sentrum.