Velkommen til Camp Hudøy

Camp Hudøy har egne hjemmesider

Først reiser du til Tjøme, siden går du ombord i "Margrethe", etter 10 minutters båttur kommer du til barnas ferieparadis Hudøy. En øy som er for barn i alle aldre, rent vann på alle kanter, ingen biler. Her vrimler det av fugler og fisk og smådyr, er du heldig kan du kanskje se både rev og hare. Har du lyst, kan du fiske eller fange krabber - i alle størrelser.

Hvem er vi

Stiftelsen Hudøy er et samarbeid mellom Oslo kommune og Stiftelsen Kirkens Bymisjon. Formålet for stiftelsen er å drive sommerleirer for barn. Hver sesong er 1360 barn og 200 ansatte innom Hudøy for å skape gode ferieminner sammen. Leirstedene, kolonien leies ut i sommerhalvåret og høsten når det ikke er sommerleirdrift der.

Målsetting

Målsettingen og formålet med sommerleirene på Hudøy, er å gi barna en god ferie. Med en god ferie mener vi at de skal få mange gode sommerminner de kan ta med seg hjem til hverdagen.

Deltakere

Barna som kommer på sommerleirene på Hudøy går i 2. til 7. klasse i Oslo-skolen. Det sendes ut brosjyrer og påmeldingsskjema til alle barna i de aktuelle klassetrinn i Oslo-skolen i februar. Barna blir tatt opp etter søknadsskjemaene.