Gatepresten Drammen

Kirkens Bymisjon i Drammen vil åpne opp for tilhørighet, rom, nærvær, tro og håp for alle mennesker. Vi ønsker å inkludere, skape nye muligheter og utvide livsrom.  Gatepresten er et tilbud til dem som ikke har en prest fra før. 

Henriette Brevig er vår gateprest i Drammen.

Hun er en synlig del av vårt miljø, og kan være en samtalepartner i livets store eller små spørsmål. Når en har noe en gjerne skulle delt med noen, trenger trøst for noe eller ønsker en fortrolig samtale.

Det kan også være mye godt nærvær i mer uformelle møter.

Torsdager holder Henriette hverdagsmesser på Møtestedet.

Henriette vektlegger en åpen, inkluderende og livsnær teologi, med rom og tilhørighet for alle.
                                                              

”Ingen er bare det du ser” 

| Kontakt gateprest Henriette her |