Leve med Hiv

Leve med hiv er tiltak i regi av Kirkens Bymisjon i Stavanger. Tilbudet retter seg til alle som er berørt av hiv. Vi som arbeider med dette er både ansatte og frivillige medarbeidere. Vi ønsker å skape rom og tid for støtte, veiledning, omsorg og utveksling av erfaringer. Vi ønsker å etablere et møtested der hiv positive kan snakke åpent om livet sitt, og møte andre i samme situasjon.

Vi samarbeider med Aksept kontaktsenter i Oslo og tilsvarende tiltak i Bergen og Trondheim.

Hva kan vi tilby:

  • Fellesskap med andre som lever med hiv. Regelmessige samlinger, temakvelder, åpne møter, turer.
  • Samtale med fagpersoner.
  • Vi kan også legge til rette for møte med en annen person som er i tilsvarende situasjon som deg selv.

Vi som arbeider i tilknytning til prosjektet "Leve med hiv" har taushetsplikt. Du kan benytte våre tilbud uavhengig av livssyn.

Les mer om de ulike aktivitetene her »»

Kontakt oss for ytterligere informasjon om tilbudet:

Majbritt Grundt Kristensen, prosjektleder tlf: 5129 5111.
E-post: majbritt.kristensen@bymisjon.net

Anja Nordås, sykepleier tlf: 5129 5115
E-post: anja.nordas@bymisjon.net

 

Andre relevante websider med nyttig informasjon om hiv: