Gateprest-tjenesten i Stavanger

Gatepresten i Kirkens Bymisjon har som hovedoppgave å være prest for de som tilbringer mye av sin tid på gata i Stavanger.

I samarbeid med sentrumsmenighetene arrangeres frokost og messe hver mandag morgen i St. Petri kirke og middag og messe hver torsdag kveld samme sted.

Gateprest vår heter Majbritt Grundt Kristiansen, og hun driver oppsøkende virksomhet og er tilgjengelig for samtale.

Hver tirsdag kl. 12.00 inviterer vi til Tro & Tvil, en åpen samtalegruppe i Kongsgata 48.

Leve med hiv er et tiltak i regi av Kirkens Bymisjon i samarbeid med Stavanger Universitetssykehus, asylmottakene og Kirkens Bymisjon sine andre hiv-tiltak . Leve med hiv ønsker å skape rom og tid for støtte, veiledning, omsorg og utveksling av erfaringer. Vi inviterer til samlinger der hiv positive kan snakke åpent om livet sitt, og møte andre i samme situasjon, og tilbyr samtaler og oppfølging av enkeltmennesker. I samarbeid med Stavanger Universitetssykehus arrangerer vi halvårlige kurs på Lærings- og mestringssenteret. 

Kontakt Gatepresten:

Majbritt Grund Kristensen, gateprest

E-post: majbritt.kristensen@bymisjon.net 

Tlf. 51 29 51 11 / 920 11 637 (kl 09.9-15.00)