Velkommen til Gatejuristen Halden/Østfold

Gatejuristen er et oppsøkende og gratis rettshjelpstiltak for personer som har eller har hatt rusproblemer. I fjor behandlet Gatejuristens 150 jurister og advokater 2500 saker for våre klienter.

Gatejuristen har startet opp en Satelitt i Halden med saksmottak på Jernbanestasjonen hver tirsdag fra kl 16:30 til 17:30. Her kan du få anledning til å prate med en av Gatejuristens frivillige advokater:

Ole Richard Holm-Olsen
Advokat
post@advokatwang.no

Hans Christian Nygaard Wang
Advokat
post@advokatwang.no