Arbeidsrommet

Arbeidsrommet tilbyr kurs, opplæring og deltakelse i arbeidsrettet aktivitet for personer som per tiden ikke er en del av det ordinære arbeidslivet.

Personene som har deltatt så langt er fattige tilreisende EØS-borgere, nybosatte flyktninger via introduksjonsprogrammet og ungdommer som er i prosjektet Mot og mestring. Det er også frivillige som bidrar med mange ulike oppgaver.

Tiltaket er en del av Kirkens Bymisjon og modellen vi prøver ut for driften er sosialt entreprenørskap. Vi har som mål å både løse et sosialt problem, og å tilby attraktive produkter og tjenester for privat- og bedriftsmarkedet.

På Arbeidsrommet vil deltakerne øke sin kompetanse og mulighet til å skape sin egen, faste inntekt i stedet for å tigge, samle flasker og ha strøjobber.

Dette kan du bestille:

Heklebrosjer
Arbeidsrommet lager heklebrosjer av materialer som er gjenbrukt; kaffekapsler, knapper, telys som har brent i Vår Frue kirke og restegarn. De kan kjøpes i nettbutikken »» 

Konvolutter
Arbeidsrommet lager konvolutter av gamle bøker. Konvolutten er designet av Birgit Rostad i Synlig design og foto. De kan kjøpes i nettbutikken »»

Hekletepper
Arbeidsrommet har satt i gang opplæring i hekling samt en stor, nasjonal kampanje Mange ruter små. Hjemmelagde og unike tepper slik bestemor laget dem. De kan kjøpes i nettbutikken »»

Våren 2016 arrangerer vi heklekurs, og i støpeskjeen er et Kirkens Bymisjon-teppe av heklede bestemor-ruter. Vi satser på å levere mange hekletepper i mai og utover sommeren. Per i dag er produktene heklebrosjer og designkonvolutter og kort. Vi er tilpasningsdyktige og kreative og har kort vei fra ide, via opplæring, produksjon og til salg. 

Arbeidsrommet har adresse Kjøpmannsgata 29, i en av de gamle, ærverdige bryggene i byen vår.

Ta kontakt med oss, om du har lyst til å bidra – som deltaker på kurs eller i produksjon, med ideer til et produkt eller en tjeneste, med råvarer og materialer, med et økonomisk bidrag eller som frivillig. 

Kontakt prosjektansvarlig på e-post eller telefon:
Mette Moen Baatvik
E: mette.moen.baatvik@bymisjon.no
T: 466 23 822