Arbeidsrommet

Arbeidsrommet tilbyr kurs, opplæring og deltakelse i arbeidsrettet aktivitet for personer som per tiden ikke er en del av det ordinære arbeidslivet.

Personene som har deltatt så langt er fattige tilreisende EØS-borgere, nybosatte flyktninger via introduksjonsprogrammet og ungdommer som er i prosjektet Mot og mestring. Det er også frivillige som bidrar med mange ulike oppgaver.

Tiltaket er en del av Kirkens Bymisjon og modellen vi prøver ut for driften er sosialt entreprenørskap. Vi har som mål å både løse et sosialt problem, og å tilby attraktive produkter og tjenester for privat- og bedriftsmarkedet.

På Arbeidsrommet vil deltakerne øke sin kompetanse og mulighet til å skape sin egen, faste inntekt i stedet for å tigge, samle flasker og ha strøjobber.

Mangler du idé til en gave?

Arbeidsrommets flotte og meningsfulle produkter kan du se/bestille her.


 

Per i dag er produktene heklebrosjer, tepper av heklede bestemor-ruter, designkonvolutter m/ kort, skrivebøker med tapetomslag og gavepakkebånd. Vi er tilpasningsdyktige og kreative og har kort vei fra idé, via opplæring, produksjon og til salg.

Arbeidsrommet har adresse Kjøpmannsgata 29, i en av de gamle, ærverdige bryggene i byen vår.

Ta kontakt med oss, om du har lyst til å bidra – som deltaker på kurs eller i produksjon, med ideer til et produkt eller en tjeneste, med råvarer og materialer, med et økonomisk bidrag eller som frivillig. 

Kontakt prosjektansvarlig på e-post eller telefon:
Mette Moen Baatvik
E: mette.moen.baatvik@bymisjon.no
T: 466 23 822