Albertine

Albertine er Kirkens Bymisjons tiltak for kvinner med prostitusjonserfaring – både knyttet til gateprostitusjon, innendørsprostitusjon og menneskehandel.

Albertine skal avdekke og synliggjøre hvordan prostitusjon foregår i regionen, støtte kvinner med prostitusjonserfaring og bidra til at kvinner ser alternativer. Albertine driver både oppsøkende virksomhet på kveldstid og et dagtilbud. Målet er å møte kvinnene der de er, hjelpe dem til å ta vare på egen helse og motivere dem i kontakt med hjelpeapparatet.

Kontaktinformasjon:
Randi Schulz, leder. 
E-post: randi.schulz@bymisjon.net, tlf.: 5129 5119 / 00. 
Besøksadresse: Kongsgata 48, Stavanger.

 

Tilbud og aktiviteter | Kontakt oss