Ledige stillinger i Kirkens Bymisjon

I Kirkens Bymisjon har du mulighet til å jobbe i en av Norges mest spennende ideelle organisasjon, med tilstedeværelse i en rekke norske byer. I Kirkens Bymisjon jobber vi for at mennesker i byen skal erfare respekt, rettferdighet og omsorg. Dette er grunnsteinen i vårt arbeid i møte med gjester, brukere, samarbeidspartnere - og kollegaer.  

Vi møter mennesker på ulike måter gjennom oppsøkende virksomhet i rus- og prostitusjonsmiljøene, arbeid med barnevern og ungdomspsykiatri, behandling for rusmiddelavhengige, omsorgstiltak, voksenpsykiatri, eldreomsorg - og i kirkelig virksomhet med sjelesorg og menighetsarbeid.

Vi er fordelt på 12 stiftelser, med ca. 2000 fast ansatte medarbeidere i hel- og deltidsstillinger og ca 4000 frivillige medarbeidere på faste avtaler.

I menyen til venstre kan du se om det er ledige stillinger i Kirkens Bymisjons arbeid i byen nærmest deg.