Om Kirkens Bymisjon

Kirkens Bymisjon er en åpen og inkluderende organisasjon som arbeider i over 20 byer i Norge, blant mennesker som strever med hverdagen på ulike måter:

  • Gjennom våre kafeer, møtesteder, aktivitetshus og andre lavterskeltilbud får folk som lever nær gata mulighet for mat, hvile og godt fellesskap. Vi serverer god og næringsrik mat, og legger stor vekt på å legge tilrette for gode sosiale måltidsfellesskap.  
  • Vi tilbyr en jobb å gå til, blant annet som alternativ til rus, prostitusjon, tigging og kriminalitet.
  • Personer som er avhengige av rus kan få spesialisert, tverrfaglig behandling ved våre institusjoner.
  • Barn, unge, foreldre og familier får samtale og støtte gjennom vanskelige overganger og krevende livssituasjoner. 
  • Kvinner og menn med prostitusjonserfaring har møtesteder og tilbud som også kan vise vei til alternativer til prostitusjon. 
  • Hjemløse får mulighet til varig bolig og trening i å bo godt. 
  • Mennesker i akutt krise har hele døgnet, hele året, tilbud om samtale på telefon og nett. 
  • Mennesker fra minoritetsmiljøer bygger gjennom Kirkens Bymisjon nye nettverk og muligheter, til en hverdag uten fattigdom, med bedre bruk av egne ressurser. 
  • Ved våre mange eldresentrene og sykehjem kan mennesker i høy alder bryte isolasjon og ensomhet, og få gode kulturopplevelser i tillegg til behandling og pleie. Vi søker stadig utvikling og innovative løsninger i arbeidet med eldre. 
  • Kirkens Bymisjon driver også flere helsetjenester på høyt faglig nivå, blant annet for mennesker som er berørt av hiv, og papirløse migranter. 

Ingen er bare det du ser. Vi ønsker at våre brukere og gjester skal finne tilbake til egne ressurser, drømmer og håp. Vår visjon er at menneskene i byen skal erfarer respekt, rettferdig og omsorg. Derfor er også slagordet vårt: «Rom for alle».

Kirkens Bymisjon kunne ikke drevet et så omfattende arbeid uten våre mange frivillige medarbeiderne. På landsbasis er rundt fire tusen frivillige med å bidra og gjøre byen bedre der de bor.

Kirkens Bymisjons startet sitt arbeid i Kristiania i 1855.