Meny

 

Verdighet til ettertanke

Publisert dato:  12.04.2005

De 150 deltakerne fikk god anledning til ettertanke om et viktig tema i et vakkert rom da Kirkens Bymisjon inviterte til fagsseminar om ”verdighet".

Mortensrud kirke

Den nye Mortensrud kirke var samlingsstedet – med et kirkerom som allerede er internasjonalt kjent for sin arkitektur og utsmykning. Både rommet og programmet førte til at seminaret var mer preget av ettertanke og ro enn drøfting og debatt.

Det var professor i systematisk teologi fra Universitet i Oslo, Trygve Wyller som tok seg av dypdykkene på formiddagen. Med utgangspunkt i filmen ”Makronstang” som viser rusmisbrukeren som blir misforstått og avvist nesten over alt før hun ender hos sin egen mor med en makronstang som bursdagsgave gikk han inn i de mange sidene ved begrepet ”verdighet”. 

Både Trygve Wyller og flere andre bidragsytere understreket at verdighet forvaltes og kommer til uttrykk både som samfunnsansvar og som individuell holdning og aktivitetet.  – Verdighet innebærer først og fremst en rett til å bli hørt og sett, sa Wyller. Det handler også om muligheten  til å tilføre og bekrefte et annet menneske verdighet. De henger nøye sammen med uttrykket ”å gi ære,” sa han.

”Rommet imellom ...”
Sentralt i hans innlegg var understrekingen av verdighet oppstår i et rom mellom  mennesker – et personlig rom der alle har egen råderett. Utover dagen kom flere av bymisjonens virksomhetsledere på banen med fortellinger, konkrete erfaringer og perspektiver på verdighetsverdien.

Her er noen sitater fra temadagen:

- Verdighet er å føle seg tålt – og akseptert.

- Alle har rett til å bestemme over sitt eget personlige rom  - også rett til å ikke bli møtt….

- I det sosiale arbeidet er ”hjelperen” en viktig del av verdighetsutviklingen. Det er ikke nok å kunne beskrive brukerens situasjon. Samhandling og brukerens vinkel er avgjørende.

- Verdighet er noe alle har som menneske, vår oppgave er å bekrefte den hos hverandre.

- Den beste hjelpen vi kan gi er nærværet som bekrefter verdigheten.

- Det er små nyanser mellom å bekrefte en persons verdighet – til å gli over mot en uverdig og utleverende situasjon…

- Alle snakker om verdighet og uverdighet. Vær på jakt etter et presist språk om hva ordet inneholder – ikke bare som individuelt prosjekt,  men som del av maktbruk i samfunnet.

Verdighetsseminaret var det første av tre verdiseminarer i jubileumsåret.