Meny

 

Uriktige påstander om Kirkens Bymisjon

Publisert dato:  07.05.2004

Kirkens Bymisjon har de siste ukene vært i debatt med byråd Margaret Eckbo om rusmiljøet i Oslo sentrum. I sitt siste innlegg i Aftenposten Aften går hun til direkte angrep på vår organisasjon, med påstander som ikke kan stå ukommentert.

- Det er ikke riktig at Kirkens Bymisjon ”sitter musestille og ser på det uverdige scenariet som utspiller seg på Plata”. Kirkens Bymisjon har i en årrekke drevet et bredt og oppsøkende kontaktarbeid i rusmiljøet i Oslo sentrum. Vi driver kafeen Møtestedet nær ved Oslo S – et kontakttilbud som hadde 20 000 besøk i fjor, og der gjestene også får hjelp til å søke behandling. Vi samarbeider med Oslo kommune om feltpleie i samme område.

Sykepleie i rusmiljøet
Sammen med Fransiskushjelpen driver vi oppsøkende sykepleie i rusmiljøet. Vi har i ett år hatt gatelege med spesielt fokus på rusmiljøet. Vi driver et faglig kyndig feltarbeid i prostitusjonsmiljøet – også det i samarbeid med Oslo kommune (PRO-senteret). Som en av landets største private drivere av rusbehandling, er vi et permanent kontaktledd til et bedre liv for rusavhengige.

Sosialfaglig tilnærming
- Det er faktisk feil når byråden påstår at vi legitimerer brudd på norsk lov ved å ta til orde for et fristed for kjøp og salg av narkotika. I vårt ruspolitiske dokument sier vi tvert imot at Kirkens Bymisjon ikke vil gå inn for en avkriminalisering av narkotika. Vårt poeng er erkjennelsen av at kjøp og salg av brukerdoser med narkotika likevel vil finne sted så lenge noen er avhengig av det. Vi tror ikke dette løses ved å spre miljøet på Plata
Kirkens Bymisjon tilnærming er sosialfaglig – ikke kriminalpolitisk.

For vår del ønsker vi ikke lenger å delta i en mediedebatt med den formen byråden nå har tatt i bruk. Vi fortsetter en viktig dialog og debatt med byrådsledelsen i andre fora, og ser fram til Margaret Eckbos besøk i våre lokaler om kort tid – som avtalt.

Helen Bjørnøy
generalsekretær