Meny

 

Ungdom under 18 år som selger eller bytter seksuelle tjenester i Trondheim

Publisert dato:  28.01.2005

På oppdrag fra Trondheim kommune har Kirkens Bymisjon i Trondheim gjennomført en kartlegging av ungdoms-prostitusjon i byen. Vi har sett på omfanget og om det dreier seg om spesielle grupper. Forslag til tiltak er også en del av oppdraget.


Sammendrag

- Om ungdom under 18 år som selger eller bytter seksuelle tjenester i Trondheim:

Vi valgte å kartlegge ved å beskrive fenomenet gjennom hva ungdom selv og ansatte som arbeider med ungdom har fortalt. I tillegg har vi gjort feltarbeid i byen og på internett.

Vi har intervjuet 21 ungdommer og ansatte på 23 ulike hjelpeinstanser og institusjoner i Trondheim.

Alle ungdomsinformantene har kjennskap til fenomenet salg eller bytte av seksuelle tjenester. Noen har mye kjennskap, andre mindre. 6 av jentene forteller om egne erfaringer med salg av sex.

21 av 23 hjelpeinstanser bekrefter at de har kjenneskap til jenter eller gutter som de vet eller har sterk mistanke om prostituerer seg. 21 svarer ja i forhold til jenter og 12 svarer bekreftende i forhold til gutter.

Å tallgi hvor mange det dreier seg om er vanskelig. Informanter har blitt spurt om hvor mange de har kjennskap til og tallet varierer veldig. Få kjenner til gutter og vi valgte derfor tidlig å ikke ha fokus på gutteprostitusjon.

Den åpenlyse prostitusjonen andre store byer i Norge har, er fraværende i Trondheim. Prosjektet kan ikke se noe synlig ”prostitusjonsstrøk” i byen. Trondheim sentrum og spesielt Trondheim torg blir likevel nevnt som et sted hvor ungdom møter et belastet miljø og hvor jenter forteller at de får tilbud om å selge sex og at noen gjør det.

Gjennom god hjelp fra ei jente med egne erfaringer fikk vi innblikk i hvordan internett kan fungere som kontaktarena for sexsalg. Det vi med sikkerhet kan fastslå er at internett gjør at det raskt og enkelt kan knyttes kontakter til kjøp og salg av seksuelle tjenester. Tilgangen på kunder som er villig til å betale for sex med jenter under 18 år ser ut til å være stor.

Det er de fra før belastede, krenkede og omsorgssviktede unge våre informanter tror er spesielt utsatt for å havne i prostitusjon. Ungdom som er sårbare, har utydelige grenser, og ungdom hjelpeapparatet kjenner fra før.

Vi møter fenomenet i spennet mellom forelskelse, utprøving, utnytting, overgrep og salg av sex. Unge jenter sier de er stolt av kroppen sin og gjør hva de vil med den. Mens sosialarbeidere, helsesøstere og foreldre reagerer stekt på et økt fokus på kropp, mote og sex og er bekymret for utviklingen.

Fagfolk sier de vet for lite om tema og synes det er vanskelig å snakke om prostitusjon. De etterlyser tiltak i byen og sier de vil lære mer om tema.

Unge rusmisbrukere med prostitusjonserfaring sier at de debuterte tidligere enn noen i hjelpeapparatet skjønte, og at de så å si aldri er blitt spurt om prostitusjon.

Helle

Helle er i dag 20 år Hun er godt kjent av hjelpeapparatet i Trondheim. Helle fikk tidlig problemer på skolen. Mamma og pappa stilte opp men det ble mye skulking og lite gjort av skolearbeid.

Foreldrene ble skilt da Helle begynte på ungdomskolen, noe som medførte at de hadde nok med egen sorg, nyetablering og en yngre bror. Helle fikk nye litt eldre venner og hun fikk smaken på rus. Etter hvert ble behovet for penger stort.

Barnevernet kom aktivt inn i saken etter at PPT gav opp å jobbe med Helles skoleproblemer. Helle oppholdt seg mye i sentrum og kom i kontakt med flere sosialarbeidere ved ulike tiltak i byen og med politiet. Helle ble plassert på institusjon med samtykke fra foreldrene. Hun var da 15 år. Det gikk rimelig greit, men Helle fortalte i ettertid at hun rusa seg under oppholdet på institusjonen dog mindre enn da hun bodde i byen.

Etter institusjonsoppholdet prøvde hun å bo i Trondheim igjen. Det gikk veldig dårlig. Rusinga økte sterkt, hun ble kjæreste med en eldre rusmisbruker og etter en tid begynte hun å prostituere seg. Helle ble på nytt plassert på institusjon. Denne gangen med tvang.

Etter endt opphold levde Helle et omflakkende liv sammen med kjæresten. De hadde felles leilighet og tok turer til Oslo inn imellom. På turene til Oslo kjøpte de dop og etter hvert kom det fram at Helle solgte sex mens hun og kjæresten var i hovedstaden. De var begge to avhengig av de pengene Helle tjente på prostitusjon.

Foreldrene sto på sammen med engasjerte sosialarbeidere for å få henne i rusbehandling, men Helle var nå blitt 18 år og ville ikke ha hjelp. Saken ble overført fra barnevern til sosialtjenesten. Tilslutt fikk hun tilbud om avrusing, men hun stakk av etter et døgn.

Helle har fortalt at hun prostituerte seg i Trondheim før hun var 18 år. Helle bor nå i Oslo. Der har hun kontakt med ulike hjelpeinstanser. Hun er rusmisbruker og prostituert.
Mediaomtale om saken:
Kriminelle sex-kunder, Adresseavisa 27.01.05. 
Kjøpte sex av 13-åring, Adresseavisa 26.01.05.