Meny

 

Til minne om Broder Roger

Publisert dato:  18.08.2005

Fra 1992  har 20 bymisjonærer hvert år vært på pilgrimstur  til det ekumeniske broderfellesskapet i Taize. I tillegg har mange ledersamlinger vært lagt til denne lille landsbyen i Frankrike med deltagelse i bønnesamlingene i kirken som en del av programmet. Flere bymisjonærer har reist tilbake i privat regi.

I Taize har vi møtt en stemning preget av forsoning og fred, og en åndeligheten som har gjort dypt inntrykk på mennesker med svært ulik religiøs bakgrunn..
For mange av oss har den aldrende lederen og oppretteren av dette kristne fellesskapet, broder Roger, vært noe av det vi har husket best. De av oss som så ham i mai i år, like før hans 90 årsdag, forstod at det nærmet seg et lederskifte i Taize. Men aldri hadde vi tenkt at det skulle skje på så dramatisk vis. Det var med sjokk og sorg vi mottok meldingen om at Broder Roger var blitt drept under bønnen i kirken tirsdag kveld.

Men vi vet at hans budskap om forsoning og fred, hans sterke vektlegging av en tro fylt av tillit, glede og kjærlighet vil leve videre. Gjennom kristen arbeid verden over som har hentet inspirasjon i Taize, og gjennom Border Rogers mange brev og bøker. Hans siste brev som  brukes som utgangspunkt for samtaler og refleksjoner gjennom hele 2005, bærer overskriften: ”En framtid i fred”.
Og vi tror at Taize også i tiden framover vil være en god rasteplass for mange bymisjonærer på livets pilgrimsvei. Et sted for stillhet, bønn og fred.


Olga Tvedt
Bymisjonsprest