Meny

 

Stort behov for Lys i mørket

Publisert dato:  03.01.2005

Også denne julen har det vært stort behov for tiltakene fra Kirkens Bymisjon under Lys i Mørket-aksjonen. Over hele landet har folk henvendt seg til Kirkens Bymisjon for sosialt fellesskap og støtte til mat og økonomiske bidrag før jul. Arrangementene for ulike grupper av vanskeligstilte har vært godt besøkt, og vi ser at forskjellen mellom de som har – og de som ikke har i det norske samfunnet fortsatt er stor og tydelig. Det er gledelig å se at frivillige krefter strømmer til for å ta et tak med julearrangementene.  Før jul har det vært ventelister av folk som ville bidra med tid og krefter i bymisjonsarbeidet og Lys i Mørke-aksjonen. 

Kirkens Bymisjon  takker for fellesskap og  samarbeid i året som er gått  og ønsker alle en gledelig jul og en fredelig start på det nye året.     

Se nettsiden til den enkelte Bymisjonsstiftelse for åpningstider og detaljer lokalt.