Meny

 

Størst av alt er kjærligheten - Europride

Publisert dato:  23.06.2005

Bymisjonens "Størst av alt er kjærligheten"-drops blir delt ut under årets parade.

Kirkens Bymisjon og undertegnende er blitt oppfordret til å svare på hvorfor vi deltar på Europrides homoparade som arrangeres førstkommende lørdag i Oslo.

Først noen faktaopplysninger. Hver sommer markeres og feires ”Skeive dager” i mange land. Hvert år den samme uka inviterer også et av landene til Europride – en europeisk festival som setter homofiles livssituasjon i fokus gjennom kunst, kultur, seminarer, parade, fester og en rekke aktiviteter. I år er Europride lagt til Oslo. Blant støttespillerne for å få denne festivalen til Norge finner vi for eksempel  Oslo Kommune, Universitetet i Oslo, Amnesty i Norge, Hundreårsmarkeringen a/s. Mange har støttet dette initiativet, blant annet LO. Det er nødvendig å påpeke seriøsiteten og bredden av engasjement og deltagelse som denne festivalen har.

Europride er mye mer enn paraden. Det kirkelig nærvær og engasjement er også mer omfattende enn bare paraden. Det arrangeres  for eksempel gudstjeneste i Oslo Domkirke. Det er ”stille rom” på Rådhusplassen og det avholdes seminar om kirkens rolle i møte med homofile og lesbiske. Bymisjonens ”Aksept-senter for alle berørt av hiv” er tilstede med stand.

Kirkens Bymisjon har gjennom mange år vært opptatt av de homofile og lesbiskes rettigheter.
Bymisjonens engasjement på dette området handler dypest sett om teologi og trosforståelse. Vi tror at alle mennesker er skapt i Guds bilde.  Den oppstandne Kristus tillater ikke en teologi som undertrykker andre mennesker. Derfor er spørsmålet om homofiles og lesbiskes rettigheter mye større og viktigere enn mange ser ut til å mene. Dette spørsmålet handler dypest sett om vi aksepterer undertrykkelse og krenkelse av menneskeverdet eller ikke.
 
Kirkens Bymisjon har invitert ansatte i organisasjonen som har lyst og anledning til å delta i denne paraden. Vi vil gå under parolen ”Størst av alt er kjærligheten” fordi vi ser kjærligheten som grunnlaget for all kristen tro og etikk. Ved vår deltagelse kan vi vise vår solidaritet, og samtidig gi uttrykk for at vi erkjenner at vi som kirke fremdeles har en vei å gå før alle mennesker kjenner seg inkludert og ivaretatt av det kirkelige fellesskap.

Er Kirkens Bymisjon enige med alle andre som deltar i denne paraden? Nei, selvfølgelig er vi ikke det. Vi tåler at andre mener noe annet enn oss. Vi trekker oss ikke unna av den grunn. Kirkens Bymisjon ønsker dialogens vei. Vi tror det gir oss økt kunnskap og klokskap. Gjennom andre menneskers erfaring og tanke lærer vi stadig mer, og gjennom vår deltagelse og vårt engasjement kan vi formidle våre tanker og verdier.

Den kristne samlivsveiledning understreker forpliktelse, ansvar og den trofaste kjærligheten. Dette gjelder for alle uansett om vi er heterofile eller homofile. Dette er grunnlaget når vi møter mennesker i sjelesorg og samtale.

Jeg har invitert ansatte i Kirkens Bymisjon til å delta i denne paraden. Jeg håper vi blir mange som sammen kan glede oss over livets mangfold og regnbuens sterke symbol. Vi ser gjerne at også andre utenfor organisasjonen slutter seg til vår avdeling i paraden. Velkommen til deltagelse.

Helen Bjørnøy
generalsekretær
Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo