Meny

 

Samfunnet må endre praksis

Publisert dato:  18.08.2005

GJESTEBUD  -  SKAUGUM, 18.08.05

Deres kongelige høyhet

Kjære gode venner

Under fjorårets TV-aksjon ble det norske folk invitert til å gjøre en forandring. Vi drømte om å skape et varmere og rausere samfunn. Vi visste det da – og vi vet det nå; - det er et ganske stort prosjekt. TV-aksjonen ville ha oppmerksomheten på psykisk og sosial nød. For selv om vi lever i ett av verdens rikeste land så faller et mindretall utenfor denne rikdommen. Sosialstatistikkene forteller at forskjellene øker og at for den som rammes blir stadig vanskeligere å finne et trygt fotfeste og mestre sitt liv.

Dersom vi skal lykkes med en slik målsetting så må vi våge å snakke om forandring på mange måter. Det handler om holdninger og verdier hos den enkelte av oss. Og det handler om politisk prioritering og nye utfordringer innenfor en rekke fagmiljøer. Uansatt så ønsker vi å gi de som har det vanskeligst større oppmerksomhet. 


1: Slipp drømmene til

En viktig forutsetning for all endring – både i samfunnet og hos oss som enkeltpersoner – er å slippe drømmene til. Vi må vite hvor vi vil og vi må ane hvilken retning vi skal bevege oss i.

Jeg vil derfor lese en legende som hjelper meg til å holde fast i mine drømmer:

”Hemmeligheten i en steinblokk”
Hun bodde like ved billedhoggerens verksted og pleide å snike seg innenfor døren når hun hadde tid til det. Hun fikk lov til det, bare hun stod der helt stille, uten å forstyrre. Billedhoggeren pleide å smile til henne, som om han bar på en hemmelighet.

Hun så på den store firkantete steinblokken som han hadde begynt å hamre på med hammeren sin. For hver gang hun kom, hadde han kommet litt lenger. Hun begynte å bli utålmodig. Skulle det aldri bli noe ut av det? Men billedhoggeren arbeidet som før. Ett slag om gangen. Noen ganger kraftige slag, noen ganger følsomt og forsiktig.

En morgen stod hun i døråpningen og bare måpte. Det var ikke lenger en tung steinblokk. Det hadde skjedd en forvandling.

Billedhoggeren ble glad da han så lyset i øynene hennes. ”Liker du kunstverket mitt?” spurte han. Hun svarte ikke med en gang. Men så kom det: ”Hvordan visste du at det bodde en så vakker kvinne inne i den steinen?”


Denne legenden forteller om at vi skal handle slik mot hverandre at vi fremelsker det vakre, det skjønne, det unike som er i alle menneskers liv. Alle mennesker bærer skjønnheten og det unike vakre i oss. Det vi møter av erfaringer og hendelser setter sitt preg på oss. Vi må forsøke å skape et samfunn der mennesker blir møtt med respekt, rettferdighet og omsorg.
Uansett hva livet har gjort med oss, uansett hvilke motbakker og krenkelser vi har vært igjennom – så er alle menneskers unike verdi noe som skal prege vår omgang med hverandre.

2: Avdekke nød og krenkelse
Noe av det viktigste som ble gjort under TV-aksjonen i fjor var at modige mennesker fortalte om sine liv. Andre mennesker ble berørt av det de så og hørte. Det er lettest å forstå de vi kjenner. Det ukjente møter vi ofte med fordommer. Vi vet at det er i møte med mennesker vi lærer av og om hverandre. Gjennom kjennskap blir vi klokere. Økt innsikt er et godt utgangspunkt for å forstå mer av livets kronglete veier

Det er nødvendig at det tales sant om hva nød, krenkelse og urettferdighet gjør med menneskers liv og verdighet. De fleste mennesker har det godt. Men mange lever i ensomhet eller fattigdom. Vi vet at der er barn og unge som lever uten et forsvarlig omsorgstilbud. Vi vet at mange ikke får den hjelpen som trengs.

Nød blir ofte forsøkt holdt skjult av dem som har makt og ansvar i samfunnet. Derfor har både Rådet for psykisk helse og Kirkens Bymisjon et ansvar for å avdekke og tale sant om hva fattigdom, sosial ensomhet og urettferdighet gjør med menneskes liv.

3: Press mot de ansvarlige
TV-aksjonen mobiliserte mange mennesker. Tusenvis av enkeltpersoner deltok som bøssebærere.

Aksjonen viste at vanlige folk lot seg berøre i TV-aksjonen.

Nå skal vi som organisasjoner fortsette et press mot fagmiljøer og ansvarlige myndigheter for å få til en sterkere prioritering av de svakest stilte i vårt samfunn.

Vi mener vårt samfunn må endre praksis, og ikke lenger underprioritere de fattigste og sykeste. Det er gjennom samfunnets prioriteringer av de som har det vanskeligst at samfunnet synliggjør og bekrefter sitt menneskesyn og sine verdier.

4: Det nytter
Vi har masse erfaringer på at det nytter. Våre ulike virksomheter ser det hver dag. Vi fikk satt i gang mange prosjekter og aktiviteter etter TV-aksjonen. Gjennom disse prosjektene vil vi høste erfaringer for hva som nytter for å gi mennesker livsmot og nye muligheter til endring i eget liv.

Vi har prosjekter rettet mot småbarnsfamilier i en sårbar livssituasjon, selvmordforbyggende prosjekter, arbeids-og aktivitetsprosjekter som bryter sosial isolasjon og ensomhet og prosjekter rettet mot spesielle grupper som f.eks bostedsløse.

5: Avslutning

JEG HOLDER DITT HODE   Av Stein Mehren

Jeg holder ditt hode
i mine hender, som, du holder
mitt hjerte i din ømhet
slik allting holder og blir
holdt av noe annet enn seg selv
Slik havet løfter en sten
til sine strender, slik treet
holder høstens modne frukter, slik
kloden løftes gjennom kloders rom
Slik holdes vi begge av noe og løftes
dit gåte holder gåte i sin hånd.