Meny

 

Ny Bymisjonsstiftelse etablert i Fredrikstad

Publisert dato:  30.09.2004

Den tiende bymisjonen i Norge ble stiftet i Fredrikstad går, 29. september. Det har i lengre tid vært interesse i det kirkelige miljøet i byen for å etablere en bymisjon, og bispedømmet har i en periode ansatt Per Christian Skauen som prosjektleder og gateprest for å bygge den nye stiftelsen.

Domprost Per-Otto Gullaksen understreket at dette er første gangen det etableres en økumenisk bymisjon, da dette i Fredrikstad skjer i samarbeid mellom Den Norske Kirke og Metodistkirken. I tillegg til de formelle vedtektene og stiftelsesdokumentet som ble lagt til grunn for etableringen, ble også et eget visjonsdokument gjennomgått. Blant mange gode formuleringer står det blant annet:

- Stadig flere har en opplevelse av å falle utenfor idealet om vellykkethet som preger samfunnet. Mangel på solidaritet, fellesskap og tilhørighet kan føre til krenkelse av menneskeverdet. Mange opplever uverdige livsvilkår på grunn av en utvikling der den enkeltes interesser går på bekostning av fellesskap. Kirkens Bymisjon vil bidra til rettferdighet og verdighet for enkeltmennesker og grupper. Vi ønsker å delta i samfunnsdebatten, synliggjøre urett og krenkelse og skape mulighet for endring.

Kommunen stiller lokaler til disposisjon, svært sentralt i byen. Her vil det bli etablert et Bymisjonssenter med kafé, kapell og rom for ulike miljøtiltak og nettverksgrupper. I dette huset vil også enkelte samarbeidspartnere holde til. Kirkens Bymisjon i Fredrikstad fokuserer i sitt visjonsdokument særlig på mennesker som sliter med psykiske problemer, samt innvandrere og flyktninger/asylsøkere.

Se for øvrig artikkel i Fredrikstads Blad