Meny

 

NRKs TV-aksjon i 2004

Publisert dato:  15.09.2003

 NRKs TV-aksjon i 2004 mot sosial og psykisk nød i Norge:

- Gledelig for dem som sliter tyngst

Innsamlingsaksjonen neste år skal gå til Rådet for psykisk helse og Kirkens Bymisjon. De to organisasjonene er utpekt av kringkastingssjefen til å gjennomføre TV-aksjonen "Verdig liv" for å bekjempe sosial og psykisk nød i Norge.
- Dette er en sjelden god dag for det mindretallet som sliter med rus, sosiale problemer, alvorlige psykiske lidelser, hjemløshet og ensomhet, kommenterer to glade generalsekretærer, Helen Bjørnøy i Kirkens Bymisjon i Oslo og Tor Øystein Vaaland i Rådet for psykisk helse.

Stiftelsen Kirkens Bymisjon i Oslo representerer Fellesrådet for bymisjoner i Norge, som finnes i ni byer fra Tromsø i nord til Kristiansand i sør, mens Rådet for psykisk helse er en frittstående og landsdekkende paraplyorganisasjon som ble tildelt TV-aksjonen også i 1992.

- Gjennom denne TV-aksjonen kan hele befolkningen få vist sin moralske og økonomiske støtte til de mennesker som sliter tyngst her i landet. Alle har rett til et verdig liv, og ved å velge dette formålet viser NRK at ingen mennesker skal være glemt når livet går dem imot. Det er et godt signal i en tid der forskjellene har økt kraftig mellom det flertallet som stort sett mestrer sine liv og de som faller utenfor, sier Bjørnøy og Vaaland.

Rådet for psykisk helse og Kirkens Bymisjon søkte sammen om å bli tildelt TV-aksjonen for å stå sterkere rustet i kampen mot sosial og psykisk nød.

- Vi ser at vi til sammen representerer brede landsdekkende nettverk av frivillige, brukere og pårørende samt kirkens menigheter. I tillegg sitter vi på spisskompetanse der vi utfyller hverandre på en gjensidig berikende måte, fremholder de to generalsekretærene.

TV-aksjonen i 2004 skal også formidle hjelp til krigstraumatiserte barn i fattigere land. Om lag 15 prosent av de innsamlede midlene skal gå til formål i utlandet.

For ytterligere informasjon kontakt:
Gen.sek. Helen Bjørnøy, Kirkens Bymisjon i Oslo, tlf. 958 70 120
Gen.sek. Tor Øystein Vaaland, Rådet for psykisk helse, tlf. 481 88 048