Meny

 

Minnegudstjeneste for døde rusmisbrukere

Publisert dato:  14.03.2005

Onsdag 16.3 kl. 19.00 er det igjen tid for den årlige minnegudstjenesten for dem som har mistet livet på grunn av rusmisbruk. Etter gudstjenesten i Oslo domkirke er det vandring til Jernbanetorget, der det blir lystenning, appeller og minnelapper.

I 2004 har vi igjen hatt en økning i antall overdoser i Oslo. Det var da 80 registrerte dødsfall på grunn av overdoser. Gjennomsnittsalderen på de døde var 37 år. Hvert eneste  dødsfall en stor tragedie for alle som er berørt. Det er også grunn til å tro at forskjellige typer rusmisbruk tar langt flere liv enn det som vises i overdosetallene.

Når mennesker dør lenge før livet er brukt opp, forteller dette også noe om den smerte og sorg pårørende og venner bærer på og har båret i mange år.
Med denne minnegudstjenesten ønsker vi sammen med pårørende,  venner og byens folk å skape rom for å sørge over våre kjære.

Til den årlige minnegudstjenesten er alle velkommen: Etterlatte, venner, pårørende og folk fra rusmiljøet som har behov for å samle seg i minner og ettertanke. Mange lever i uro for at de selv kan være de neste som blir borte.

Vi vil bidra til livsglede og optimisme sammen med dem som har mistet alt.
Under gudstjenesten i Domkirken blir det lystenning, tale ved fengselsprest Odd-Cato Kristiansen og sang av Corruso (Rusmiddeletatens kor). Liturg er kapellan Frode Lagseth.

Minnelapper og lys på torget
Etter gudstjenesten blir det fakkelvandring til Jernbanetorget der det er bygget et lystenningssted.  Her får deltakerne anledning til å skrive minnelapper og hilsener, som legges inn mellom steinene. Det blir appell ved Marta Bjørke, fagkonsulent i Rusmiddeletatens oppsøkende tjeneste.

Vi vil i år understreke at rusdødsfallene er en byrde som bæres av alle lag av folket. Svært mange familier i Norge er berørt av rustragedier gjennom sine nettverk. Minnekvelden er derfor også ment som et tilbud til alle.

Pressen er velkommen til å dekke arrangementet. Vi ber imidlertid om at det ikke blir fotografert inne i kirken under gudstjenesten.


Kontaktpersoner:

Stine Amdal, Rusmiddeletatens oppsøkende tjeneste,  om overdoseutviklingen og behovet for fellesskap blant sørgende, tlf. 92 43 84 08
Håkon Løes , Kirkens Bymisjon – om den daglige kontakten med rusmiljøet, tlf. 99 69 35 47
Ole Martin Holte – om oppsøkende gatearbeid i rusmiljøet, 40 40 21 67
Arne Henriksen, Ambulansetjenesten – om helseutviklingen i rusmiljøet og erfaringene med utrykning til overdosetilfeller,  90 61 72 04