Meny

 

Kirkens Bymisjons jubileumsbok lansert

Publisert dato:  23.08.2005

Jubileumsboka "respekt-omsorg-rettferd" ble lansert ved et kort frokostseminar tirsdag formiddag. Der forsvarte forfatteren Dag Kullerud bla. påstanden  om at Kirkens Bymisjon er blitt selve bæreren av kirkens troverdighet i vår tid.

Den 300 sider store boka er blitt en beretning om Kirkens Bymisjons frodige og vekslende historie, men også en gjennomgang av norsk velferds- og kirkehistorie. Forfatteren og Dagbladjournalisten Dag Kullerud startet med å lese fra historien om Laura Nadheim, som i 40 år drev oppsøkende arbeid i prostitusjons- og gatemiljøet. En kvinne han mener har betydd mer for kirkens troverdighet enn noen biskop.  - Det norske virkelighetsbildet ville blitt endret hvis vi journalister hadde skrevet mer om slike tause barmhjertige, i stedet for alle 15-minutters-kjendisene. Bymisjonens mange og sterke hjelpere har gitt sine liv for at andre skal få bedre liv. De har vært bærere av samfunnet i det stille, sa han.

En av hovedlinjene i boka er kvinnenes rolle i det aktive sosiale arbeidet, og det er kvinneskikkelsene som er Kulleruds "helgener" i deler av boka.

På lanseringen deltok også kriminolog Liv Finstad, styreleder i Norsk Folkehjelp Grete Faremo og teolog og stortingsrepresentant Inge Lønning. De tre kom med hver sine innspill og oppfølginger til bokas innhold, og formiddagen ble en interessant drøfting av hvordan kirke, frivillige organisasjoner, velferdsstat og skiftende verdibevegelser har påvirket hverandre i det samfunnet Kirkens Bymisjon har hatt som arena.

Dag Kullerud sammenligner Bymisjonens virke med Hans Nielsen Hauge på 1800-tallet. Leveregelen for begge har vært: "Lev som du lærer!" Kullerud sier at denne praktiske formen for kristendom har gjort at Bymisjonen har "reddet" kirkens troverdighet i en periode på 70- og -80 tallet da kirkeledere støtte mange fra seg med fordømmelse.  Da bymisjonen som alternativ igjen tok opp arbeidet på gata og begynte å tenne lys istedet for å finregne på folks tro, førte det til en mindre moralistisk retning som nå sprer seg i kirken, mener Kullerud.

Den nye boka får god dekning i mediene. Vårt Land anmeldte den bredt i mandag, og intervjuer forfatteren tirsdag. Dagbladet har midtsideoppslag med Kullerud tirsdag, og i ettermediene dukker boka, forfatteren og Helen Bjørnøy bla. opp i Norgesglasset P1 kl. 13.00, Radioselskapet P2 kl. 16.30, Dagsnytt 18 P2 og lørdag i programmet "Det skjedde i de dager" P1 (Helen Bjørnøy gjest).