Meny

 

Kirkens Bymisjon utfordrer alle politiske partier

Publisert dato:  05.11.2004

Kirkens Bymisjon utfordrer alle politiske partier i valgdokument

Kirkens Bymisjon utfordrer nå alle politiske partier i arbeidet med partiprogrammene for valgåret 2005.

I går mottok partilederne et dokument fra Bymisjonen, der de får konkrete spørsmål til løsninger på en rekke sosialpolitiske utfordringer.

Organisasjonen forventer svar i valgprogrammer og dialog i valgkampen før Stortingsvalget neste år. Sannsynligvis er det første gangen en kirkelig organisasjon så direkte og bredt utfordrer politikerne før et valg.

I dokumentet blir politikerne presentert for en rekke fakta og erfaringer, og får konkrete spørsmål om hvordan de vil svare på disse spørsmålene i sitt valgprogram, og i sin praktiske politikk. Dokumentet inneholder utfordringer om bla. fattigdom, boligspørsmål, arbeid, rusmiddelbruk og behandling, diskriminering, innvandring, prostitusjon, psykiatri og aldersbestemte omsorgstiltak.

Til orientering: Både Carl I Hagen, Knut Storberget og flere politikere har nylig i et seminar utfordret frivillige organisasjoner til å komme med innspill før valgprogrammene vedtas.

Rundebordsamtaler før valget
Kirkens Bymisjon er 150 år i 2005.  Som en del av jubileumsplanene er at en del av temaene skal drøftes i forbindelse med åpne "rundebordsamtaler" som Kirkens Bymisjon vil invitere til i flere norske byer i august 2005 (like før valget).

Teksten i dokumentet er kommet fram etter at ca 130 bymisjonsledere i høst var samlet til gruppearbeid om hvilke utfordringer de ser på sine fagområder, og i møte med brukere av Bymisjonens tilbud. Bakgrunnen for at dokumentet ble laget er sammenfallet av valgåret 2005 med året for Kirkens Bymisjons 150 års jubileum. I jubileumsåret vil Bymisjonen fokusere på aktuelle sosiale utfordringer i velferdsstaten.

For intervju om saken:
Kontakt Helen Bjørnøy. Mobiltlf.: 95 87 01 20
 
Les hele dokumentet her (PDF).