Meny

 

Johannes Heggland konstituert som generalsekretær i Kirkens Bymisjon

Publisert dato:  19.10.2005

Styret i Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo har konstituert Johannes

Johannes Heggland

Heggland i stillingen som generalsekretær etter Helen Bjørnøy. Helen Bjørnøy gikk denne uken over i ny stilling som miljøvernminister.

Johannes Heggland (41) er utdannet sosionom og har de siste seks årene vært avdelingsdirektør for Avdeling egne oppdrag i Kirkens Bymisjon. Som direktør har han hatt ansvaret for mye av bymisjonens gatenære arbeid i Oslo, og andre tiltak som er finansiert gjennom innsamlede og egne midler i Kirkens Bymisjon. I samme periode har han vært en del av generalsekretærens ledergruppe.
Han har også erfaring fra internasjonalt bistandsarbeid i Nicaragua og Chile.

Styret i SKBO starter umiddelbart prosessen med å finne Helen Bjørnøys etterfølger. Stillingen vil bli utlyst og styret vil selv håndtere prosessen med å finne og ansette den nye generalsekretæren.