Meny

 

Helsides utfordring til inkluderingsministeren

Publisert dato:  24.11.2005

Dagbladet trykker i dag torsdag 24.11 et fyldig innlegg med en bymisjonsutfordring til den nye arbeids og inkluderingsministeren Bjarne Håkon Hanssen. Konstituert generalsekretær Johannes Heggland "utfordrer regjeringa til å gjennomføre en markant kursendring i retninge av et rausere og mer inkluderende samfunn".

Det  er planene for det såkalte "ventemottaket" for asylsøkere uten lovlig opphold i Norge som er fokus i debattinnlegget, der den nye regjeringen får ros for å stoppe utkastingen av asylmottak inntil det nye ventemottaket er på plass.
Heggland mener dette bare må være begynnelsen på en grunnleggende rausere asylpolitikk i Norge. I innlegget skriver han bla.:

Det ville være bedre om Hanssen hadde sagt at når vi nå slutter med å hive mennesker ut av asylmottakene, vil vi raskt foreta en gjennomgang av vår asylpraksis for å sikre at denne blir i tråd med vårt kristne / humanistiske verdigrunnlag og menneskesyn. Vi vet at tallet på mennesker som søker asyl går ned. Samtidig er vi et lite land i det rike Europa. Det går sakte opp for oss at mennesker dør i sin desperate kamp for å klatre over de murene som skiller vår velstand fra resten av verden. Flyselskap ilegges bøter dersom de aksepterer at passasjerer reiser til Europa uten gyldig visum. Dermed fratas mennesker sin selvfølgelige rett til å søke om asyl.

I en fersk rapport retter FNs komité for økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter sterk kritikk mot Norge. Blant det som kritiseres er Norges strenge familiegjenforeningspolitikk, statens behandling av personer uten lovlig opphold, utilstrekkelig oppfølging av traumatiserte asylbarn, utilstrekkelige utdanningsmuligheter for asylsøkere, samt at Norge er en destinasjon for trafficking av kvinner. Kritikken rettes i lys av Norges forpliktelser etter internasjonale menneskerettigheter.

Klikk her og les hele innlegget