Meny

 

Gledelig gjennomslag for Gatejuristen

Publisert dato:  04.02.2005

Gatejuristen har de siste dagene opplevd sitt første store gjennomslag i rettssystemet med en sak på vegne av en bruker.  En av Møtestedets gjester henvendte seg til Gatejuristen etter at han ble arrestert og bortvist fra fortauet utenfor pga mistanke om narkotikahandel.

Gatejurist Cathrine Moksness i
Kirkens Bymisjon
 

Dagsavisen beskrev hendelsen slik:
6. januar ble en 41-åring ransaket av politiet i Skippergata. De mistenkte ham for å selge narkotika, men fant verken penger eller dop. Likevel bortviste de ham fra området for 24 timer.  Da han kort tid etter kom tilbake for å få mat hos Kirkens Bymisjon, ble han arrestert og tatt med til politistasjonen. Fordi han nektet å godta en bot på 3.000 kroner havnet saken i retten.

Mannen fikk forelegget fordi han ikke rettet seg etter politiets pålegg om å holde seg unna området. Men han mener at han ble bortvist helt uten grunn:

– Det er på en måte komisk. Jeg skjønte ikke hva jeg skulle ha gjort. Hvorfor skulle jeg bli arrestert, spør 41-åringen.

Gjennom Gatejuristen, som er et samarbeidsprosjekt mellom Kirkens Bymisjon og Fransiskushjelpen ble det skaffet gratis forsvarer. Dette kom i stand etter kontakt med Advokatforeningen og deres timebankesystem etter TV-aksjonen Hjerterom.

Saken var i retten denne uka og domsavsigelsen endte med frifinnelse av 41-åringen. Dette er den første saken vi følger fra gateplan til rettssalen, og det er gledelig og svært interessant at saken endte med frifinnelse, sier en gledesstrålende Cathrine Moksness dagen etter frifinnelsen. Det var legdommerne som sto for flertallet om frifinnelse, og det viser at den allminnelige rettsfølelse understreker retten til å oppholde seg i det offentlige rom.

Fagdommeren som var i mindretall understreker også i domsskriftet at politiet i slike saker må gå varsomt fram i bortvisningssituasjoner.

- Saken er også et tydelig resultat både av Bymisjonens/Fransiskushjelpens satsing på rettshjelp, og TV-askjonens store gavepakke med timer fra Advokatforeningen, sier Cathrine Moksness som nå regner med flere lignende saker. Gatejuristen har saksmottak i Fred Olsensgt 1 på hverdager fra 12-16.

Les om Gatejuristen her:

Gatejuristens hjemmesider

Dagbladet 07.02.05 Vi gratulerer
Halden Arbeiderblad 04.04.05  Haldenjurist lover mer bråk i Oslo
Dagsavisen 04.04.05 Gatejuristen lover mer bråk
Dagsavisen 03.04.05 Risikerer fengsel for å ha vært i Skippergata
Dagsavisen 22.01.05 En positiv motvekt til «pengejussen»
Dagsavisen 22.01.05 Rusavhengige får egen jurist
Vårt Land 17.01.05 Gatejuristen
NRK 05.10.04 Nettmøte om «Jaget»