Meny

 

Gir de utstøtte verdighet

Publisert dato:  21.08.2004

- Jeg har drømmejobben, sier daglig leder Leif Jarle Theis i Kirkens Bymisjon. Jobben hans er å gi de svakeste og mest utstøtte i Bergen omsorg og verdighet.

Utskriftsvennlig versjon
LØFTER OPP: - Vi ser mer og mer at det moderne samfunnet utfordres på å løfte opp de mest utsatte, sier daglig leder av Kirkens Bymisjon og morgendagens 50 årsjubilant, Leif Jarle Theis.                     FOTO: JAN M. LILLEBØ

Av Rune Valderhaug, Bergens Tidene

I morgen, søndag 22. august fyller Leif Jarle Theis 50 år. Blant mange gratulanter blir helt sikkert også en del av byens rusmisbrukere, prostituerte, uteliggere, enslige forsørgere og andre som strever for å få livet sitt til å henge i hop. For Theis er mannen som mer enn noen annen har bygd opp stiftelsen Kirkens Bymisjon i Bergen - et arbeid som er blitt en viktig og nødvendig del av livet til mange av dem som sliter i byen.

Bymisjonens visjon er selvsagt blitt en helt naturlig del av livet til Theis. Han er opptatt av å løfte opp dem som ligger nede. At Gud gir håp til de håpløse, og verdighet til de utstøtte, er drivkraften bak det hele, hevder han med styrke. - Vår visjon er å møte mennesker med respekt og uten fordommer. Ingen er bare det de ser. Det finnes så mye mer bak fasadene. For Gud bor jo også i det sønderknuste hjertet. Og bildet av Gud ser vi i de aller svakeste. Guds nærvær har aldri handlet om det prangende og store, men det svake og utstøtte. Det blir mer og med tydelig at det moderne samfunnet utfordres på å løfte opp de mest utstøtte, sier Theis. Bergenser med talefeil
Selv om morgendagens 50-årsjubilant er født i Stavanger og bosatt på Sotra, omtaler han seg som ekte bergenser - eller rettere sagt, bergenser med talefeil. Med en far som offiser i Luftforsvaret flakket nemlig familien Theis mye omkring i Leif Jarles barne- og ungdomsår. Det finnes knapt en militær flystasjon her til lands som ikke ha vært tumleplassen hans. Det forklarer også at forsøkene på å legge om til bergensdialekt sitter svært langt inne. Men i hjerte og sinn er han bergenser god som noen. Leif Jarle Theis gikk ikke i farens fotspor. Derimot ble han prest, og kom til Sotra som nyutdannet residerende kapellan i Fjell menighet i 1981. Der ble han i 15 år - med to avbrekk som leder for Ten Sing Norway i England et år, og en periode der han jobbet med et konfirmantopplegg i regi av Kirkerådet og Kirkens Nødhjelp. Ut av kontoret
Og da er man ved hans andre store hjertebarn - Kirkens ungdomsarbeid. Ten Sing og unge var sentrale utfordringer under prestetiden i Fjell. Og i sommer tok han gjenvalg for sin andre treårsperiode som øverste valgte leder i Norges KFUK og KFUM. Men likevel er det altså Bymisjonen han bruker mesteparten tiden og kreftene på. Theis har alltid kjent en dragning mot å løfte opp og gi verdighet til dem som er annerledes og faller utenfor, som han uttrykker det. Derfor var det naturlig å ta steget til Bymisjonen da utfordringen kom etter 15 år som prest i det han kaller drabantbygden Sotra. Og av samme grunn forsøker han også å komme seg daglig ut av sjefskontoret for å innta Korskirken eller Kafé Magdalena i Bymisjonssenteret for å møte og spise lunsj med brukerne. Da Theis begynte i Kirkens Bymisjon i 1997, var han den eneste ansatte. I dag har stiftelsen 40 mennesker på lønningslisten, og i tillegg et par hundre frivillige sjeler i rekkene. By med varmt hjerte
I dag er Bymisjonen en hjørnestein i det diakonale og sosiale arbeidet blant byens svakeste. Til Kirkens Bymisjons ulike omsorgstilbud kommer både rusmisbrukere, prostituerte, uteliggere, ensomme, unge i faresonen til å havne i belastete miljøer, enslige forsørgere, innvandrere og flyktninger. Enten de kommer til Korskirken, Bymisjonssenteret i Kong Oscarsgt 5, ungdomssenteret V13, varmestuen, omsorgsbasen for kvinner eller andre steder Bymisjonens folk finnes, er det både hjerterom, kjærlighet og mat og drikke for dem som trenger det. - Jeg tror Kirkens Bymisjon har vært med på å endre mange bergenseres holdning til de svakeste blant oss. Vi har en sterk opplevelse av at Bergen ventet på oss da Bymisjonen ble etablert i 1997. Både Kirken, næringslivet, det offentlige og privatpersoner ønsker at Bergen må være en by med et varmt hjerte, og gi rom for mangfoldet. Bergenserne har trykket Bymisjonen til sitt hjerte, og gjort oss i stand til å utøve omsorg. Dette gjør meg ydmyk, glad og takknemlig. Nærmiljø
- Har du et spesielt hjertebarn blant Kirkens Bymisjons mangslungne virksomhet?

- Det er jo nesten som å spørre om hvilket av barna mine jeg liker best. Men la gå. Selv om jeg brenner for alt vi driver med, har jeg et særlig forhold til nærmiljøarbeidet vårt, som er et konsept og samvirke mellom fire forskjellige tilbud i Årstad bydel, og som vi forsøker å utvikle også i andre bydeler. Prosjektet består av åpen barnehage der foreldre kan komme med barna sine, hjelpeprogrammet Homestart, der vi i samarbeid med helsestasjon og barnevern gir tilbud til utsatte familier, Bamsehiet, som gir avlastning for enslige forsørgere, og endelig et helt nytt tilbud for innvandrerkvinner. Gjennom dette integrerte prosjektet er vi til for sårbare familier uten nettverk og relasjoner i nærmiljøet. Her blir gjerne barna det svakeste leddet. Dette er et prosjekt vi har utviklet selv her i Bergen, og som jeg er skikkelig stolt av, sier Theis til Bergens Tidene.

Publisert: 21. aug. 2004, 06:00

Les mer om Kirkens Bymisjon i Bergen her.