Meny

 

Gatejuristens leder kåret til ”Outstanding Young Person”

Publisert dato:  11.10.2005

Cathrine Moksness er årets "Young Outstanding Person" i Norge - kåret av JCI. Til høyre pristutdeler ordfører Per Ditlev Simonsen 

Leder for prosjektet Gatejuristen i Oslo, Cathrine Moksness ble mandag kåret til ”The Outstanding Young Person” i Norge. Det er den internasjonale organisasjonen Junior Chamber International som står bak (JCI).

Programmet "The Outstanding Young Person" arrangeres hvert år, på lokalt, nasjonalt og internasjonalt nivå i JCI. 10 unge mennesker, som kan vise til eksepsjonelle resultater innen sitt område, æres på JCI sin verdenskongress hvert år. I kategorier som akademisk, kulturell, medisinsk, politisk og humanitært lederskap og innovasjon, finner man mange unge mennesker som er med på å forme det samfunnet vi lever i. I år ble Cathrine Moksness (Gatejuristen) kåret på JCI nasjonale kongress.

Det var ordfører Per Ditlev Simonsen som overrakte prisen på vegne av JCI under en enkel høytidelighet på Hotell Continental mandag.

Europa-presidenten for JCI gratulerte Cathrine Moksness med prisen og understreket at det internasjonale arbeidet tar sikte på å avdekke skjulte ledertalenter og stimulere ekstraordinære unge ressurspersoner til å ta samfunnsansvar. Han minnet om at den unge Robert Kennedy i sin tid fikk prisen, og at presidentbroren John F. Kennedy en gang sa at ”alt han har lært om ledelse har han lært av JCI…”
Cathrine Moksness er en verdig vinner. Hun har bidratt til å gi loven til folket og brakt folket nærmere sine rettigheter, sa den irske lederen, og sa at hun viser den beste formen for lederskap ved å utføre en selvoppofrende tjeneste til beste for andre i samfunnet.

Cathrine Moksness kvitterte for utmerkelsen ved å takke sine mange frivillige medarbeidere i arbeidet med lavterskeltilbudet i rusmiljøene. Det er nå 60 personer frivillige fagkyndige personer involvert i tilbudet om gratis rettshjelp gjennom Gatejuristen. 200 klienter har fått bistand, og Cathrine erfarer at det har stor velferdsmessig betydning for den enkelte.
Cathrine takket også oppdragsgiverne Kirkens Bymisjon og Fransiskushjelpen og ga en særlig hilsen til sin faglige veileder professor Kristian Andenæs.

Avdelingsdirektør Johannes Heggland takket på vegne av Kirkens Bymisjon og roste Cathrine Moksness for hardt arbeid, lange økter og stor innsats på et område som er lite eksotisk. – Du gjør brukerne bedre til å vinne retten over eget liv, sa Heggland.

JCI vil melde Cathrine Moksness inn for en internasjonal prosess som ender med en verdenskåring i Seoul i 2006.