Meny

 

Fra politiet til bymisjonen

Publisert dato:  07.05.2004

Kirkens Bymisjon i Tromsø har ansatt Ann Karina Sogge (41) som ny daglig leder etter Kristin Lervåg. Sogge tiltrer stillingen 1. september 2004. Styret har særlig vektlagt Ann Karinas brede samfunnsengasjement, erfaring fra forebyggende arbeid, allsidig barne- og ungdomsarbeid og mediaerfaring.

TIL BYMISJONEN Ann Karina Sogge blir ny daglig leder for Kirkens Bymisjon i Tromsø.
Ann Karina er utdannet politi, og har hatt lederansvar og arbeidet operativt innen både forebyggende gruppe og sikkerhetstjenesten. Hun er en av ytterst få i Norge som er spesialutdannet innenfor gissel- og krisesituasjoner. Hun har tatt kurs i inn- og utland om forhandlinger i slike situasjoner, med spesiell vekt på konfliktløsning, kommunikasjon mellom mennesker, samt lytteteknikker. Hun har også tatt etterutdanning / kurs innenfor områdene rusproblematikk, psykiske lidelser, emosjonell førstehjelp, barn i volds- og sedelighetssaker etc.

I årene 1996-97 var hun programleder for ”Dameavdelingen”, og laget 32 TV-programmer som ble sendt på riksdekkende fjernsyn. Hun ledet redaksjonen og hadde ansvaret for de 11 medvirkende. I NRK tok hun bl.a. programlederkurs.

Hun har lagt ned en betydelig innsats i forskjellige frivillige organisasjoner, bl.a. flere turnforeninger, TUIL, Tromsdalen Kulturhus og Tromsø Bryteklubb. Hun er teater- og sirkuspedagog, og var sentral i etableringen av KULTA. Ann Karina har vært koreograf ved en rekke kulturbegivenheter i Tromsø.

I en pressemelding fra Kirkens Bymisjon i Tromsø uttrykker styret stor glede over at Ann Karina blir ny daglig leder. Bymisjonen står foran store oppgaver i tiden fremover, med nye ansatte, TV-aksjon og nye arbeidsområder.

Bymisjonen ønsker å videreutvikle virksomheten i Tromsø, og engasjere byens befolkning i sosialt arbeid for de som trenger det mest. Med Ann Karina som ny daglig leder, i tillegg til viktige ansettelser av HomeStart-koordinator Jorun Bye Åsali og bymisjonsprest Eigil Granhøy Torkelsen, ser styret frem til å utvide det sosiale arbeidet i byen.

Gjengitt fra avisen Nordlys.

For mer informasjon:
Kirkens Bymisjon i Tromsø