Meny

 

Flere barnefamilier ber om julehjelp

Publisert dato:  22.12.2005

Kirkens Bymisjon i Oslo og Trondheim registrerer rekordsøkning fra folk som trenger pengestøtte før jul. I hovedstaden har omkring 800 personer søkt om bidrag, mens i Trondheim er tallet over 1000. Aleneforsørgere og andre familier med barn er en økende gruppe blant søkerne.

Bymisjonene i Oslo og Trondheim deler hvert år ut pengebeløp etter søknad fra folk som trenger økonomisk hjelp til å komme gjennom jule- og nyttårshøytiden. I Trondheim administrerer Bymisjonen pengene fra Adresseavisens juleaksjon. Konklusjonen etter årets aksjoner er at økningen i antallet søknader er markant. I Trondheim har pågangen vært bortimot enorm.
- Vi har en økning i antall søkere på mellom 60 og 70 prosent. Det betyr at det er mange mennesker har behov for tilskudd til jul, sier diakon i Kolstad menighet i Trondheim, Laila Karin Larsen, til NRK.

Søknadsbunken viser at vanlige sosiale stønader ikke er nok for å få hverdagen til å gå rundt. For mange blir julen en ekstra kritisk tid, også økonomisk.

Truende kortgjeld
Svært mange av søkerne har latt seg friste av kredittkortselskapenes pågående markedsføring.
Det er nå mulig å låne store summer, tildelt nesten umiddelbart. 
- Den fristende og aggressive markedsføringen av dyre forbrukslån med ”gratis” inngang er en farlig fattigdomsfelle. Folk som opplever fattigdom og står uten midler, griper ofte til dyre lån og blir dermed låst fast i økonomisk nød. Det er grunn til å advare mot denne formen for kredittformidling, sier generalsekretær Johannes Heggland i Kirkens Bymisjon.

Kritiske overganger
- Mange av dem som er ille ute, har gått fra rehabiliteringsmidler eller arbeidsløshetstrygd over på sosialhjelp. En slik overgang kan være et kritisk tilbakeskritt økonomisk. De månedlige bidragene blir så lave at det er vanskelig å få det til å gå rundt, og umulig å unne seg noe ekstra. Det lille ekstrabidraget som noen bydeler tilbyr før jul monner lite, sier Heggland.

Penger til jul
De fleste søkerne ber om bidrag for å ha råd til gaver til barn, samvær med familie, mat og klær. Mange beskriver også et stort behov for midler til nødvendige hvitevarer, tannbehandling, utstyr til barna og liknende.

De som søker og får pengestøtte fra Kirkens Bymisjon er blant andre minstepensjonister med høye boutgifter, trygdede og langtidssykmeldte, enslige forsørgere og andre familier med barn. En voksende gruppe er personer i alderen 40-60, som etter lang tids arbeidsledighet/sosialhjelp lever på et eksistensminimum.