Meny

 

Avtale med Norges Røde Kors

Publisert dato:  24.08.2004

Med ønske om et vanlig liv

Generalsekretær i Kirkens Bymisjon, Helen Bjørnøy, og generalsekretær i Nørges Røde Kors, Jonas Gahr Støre, undertegner avtalen.

En ny avtale mellom Norges Røde Kors og Stiftelsen Kirkens Bymisjoner skal føre til at flere mennesker føler seg inkludert i det norske samfunn.

Fellesrådet for Bymisjoner i Norge og Norges Røde Kors jobber for at mennesker som av ulike årsaker føler seg marginalisert, utstøtt eller ensomme skal få økt menneskelig kontakt og hjelp til å bli inkludert i nye sosiale nettverk. Gjennom en ny intensjonsavtale skal de to organisasjonene jobbe enda tettere.

- Som Anne Grethe Preus synger: Gode saker vokser hvis de deles med flere. Gjennom å bringe våre erfaringer med mennesker som trenger et sosialt nettverk sammen, har vi større mulighet for å bety noe for flere, sa generalsekretær i Norges Røde Kors, Jonas Gahr Støre da avtalen ble undertegnet på SAFIR (Senter for frivillig innsats innen rusfeltet.)Intensjonsavtalen gjelder alle lokallag av Røde Kors og alle deler av Stiftelsen Kirkens Bymisjon.

- Dette er ikke først og fremst en avtale på et papir, men en inspirasjon til videre arbeid, sa Helen Bjørnøy, generalsekretær i Kirkens Bymisjon.

- I alle byer der Kirkens Bymisjon og Røde Kors arbeider kan det nå vokse opp nye, gode aktiviteter i samarbeid mellom de to organisasjonene. Dette er ikke først og fremst en avtale på et papir, men en inspirasjon til videre arbeid, sa Helen Bjørnøy, generalsekretær i Kirkens Bymisjon.

Frivillighet i fokus

SAFIR er det første konkrete eksempelet på samarbeidet mellom de to organisasjonene og drives av Kirkens Bymisjon, Oslo og Oslo Røde Kors. Senteret danner en ramme der frivillige og brukere kan møtes i et positivt, trygt, stabilt miljø. I tillegg til gruppeaktiviteter som museumsbesøk, kinoturer, bowlingkvelder og hytteturer, bidrar de frivillige med hjelp til den enkelte bruker til dagligdagse og praktiske gjøremål.

- Det sosiale nettverket jeg har gjennom SAFIR er kjempeviktig for at jeg skal holde meg rusfri. Å kunne komme hit og alltid få et smil og en klem er utrolig verdifullt.

- Det offentlige gir meg metadon og tak over hodet og tror at det holder. Men det jeg virkelig trenger er noen som kan hjelpe meg å få fylt dagene med noe meningsfullt, og det gjør SAFIR, sier John Grønstad og understreker hvor viktig et annet nettverk enn rusmiljøet er for å holde seg rusfri.

Han og de andre brukerne på SAFIR er spesielt glade for at det er frivillige som bemanner senteret.

- Det føles nesten utrolig at noen ønsker å gjøre så mye for andre mennesker uten å få betalt for det, sier John.

De frivillige som jobber på SAFIR understreker hvor givende arbeidet er for dem.

- Her er det ikke snakk om at en part gir og en part får. Her er det snakk om at vi alle får noe av å være sammen, sier Kristin, en av de frivillige.


Bolig


Fellesrådet for Bymisjoner i Norge ønsker også å utvikle boligtiltak som bosetter mennesker og som gir dem en eller annen form for oppfølging for å kunne bo og bli boende i boligen. Organisasjonen har stor erfaring med oppfølging og drift, men trenger boliger som er hensiktsmessige.

Norges Røde Kors ønsker å investere i boliger og samlingssteder for grupper som i dag ekskluderes fra boligmarkedet. Målet er at boligene skal driftes av lokale Røde Kors i samarbeid med de ulike bymisjonene i Norge.

 

Vårt Land har laget sin reportasje fra møtet, 24.08.04: Vil lage rom for alle