Meny

 

2 millioner til humanitær hjelp

Publisert dato:  24.12.2004

Kirkens Bymisjon og Frelsesarmeen fikk 23. desember 1 million kroner hver fra SpareBank 1 SR-Banks gavefond. - Disse organisasjonene bidrar til å gjøre hverdagen bedre for de verst stilte i vårt samfunn, sa Terje Vareberg adm. direktør i SpareBank 1 SR-Bank, da gaven ble overrakt. Den synlige og skjulte nøden i blant oss trenger en utstrakt hånd. Vi håper at vår gave kan bidra til dette.

- For oss er den sosiale profilen til Frelsesarmeen og Kirkens Bymisjon viktig, fortsetter han. Både Kirkens Bymisjon og Frelsesarmeen utfører sitt arbeid ut i fra nestekjærlighet. Deres innsats er et verdifullt tilskudd og alternativ til det offentlige hjelpeapparat, sier Vareberg.

Gaven til Frelsesarmeen går til deres arbeid i Rogaland og Agder. Pengene skal stå i et internt fond, som de lokale korpsene kan søke om midler i fra. Det vil stimulere til økt aktivitet. Når det gjelder gaven til Kirkens Bymisjon, så ble 100.000 kroner av gaven overrakt til Kirkens Bymisjon i Kristiansand i forrige uke. Formålet med gaven til Kirkens Bymisjon er å bidra til å gi den sosiale tjenesten et langsiktig økonomisk fundament, slik at lavterskeltilbud og forbyggende arbeid kan videreutvikles.

Omsorg er nøkkelordet
- Omsorg for hele mennesket preger disse organisasjonenes arbeid blant barn, unge og familier. I forbindelse med julen stiller de begge opp for de som faller utenfor i vårt velferdssamfunn, sier han.

Kirkens Bymisjon har sin årlige juleaksjon "Lys i Mørket". Aksjonen er basert på pengegaver og sterk innsats fra frivillige og ansatte. Aksjonen er en stor "dugnad" for de vanskeligst stilte i byen, sier han.  I år samarbeider vi også med Frelsesarmeen om arrangementet og godt over 100 mennesker er påmeldt til vår julefest.

Et godt håndslag
- Dette er langt flere nuller enn vi er vant til å forholde oss til. Disse pengene vil komme til nytte blant noen av de vanskligst stilte i vårt samfunn, sier Lars Helge Myrset leder for Kirkens Bymisjon i Rogaland. Slike bidrag er utrolig viktig for oss. Vår videre drift er avhengig av at noen vil bidra, sier han. Pengene vil bli brukt til videre drift av bymisjonssenteret i Kongsgaten i Stavanger og et nytt bymisjonssenter på Haugalandet.

- Vi i Frelsesarmeen er gledelig overrasket over dagens gave. Rogaland og Agder har 16 korps som jobber med å styrke vår sosiale profil, sier Erling Mæland leder for for Frelsesarmeens vestre divisjon. Korpsene stiller opp med et lavterskeltilbud til grasrota. Pengene avsettes nå i et fond som korpsene gradvis kan bruke av.

Kirken med oppbrettete ermer
Frelsesarmeen arbeider i 109 land i verden. Gjennom sosiale virkemidler og tiltak ønsker Frelsesarmeen å være "kirken med oppbrettete ermer". Sosialtjenesten i Frelsesarmeen driver helse- og sosialinstitusjoner, slumstasjoner, eldresentre, kontaktsenter for narkomane, uteliggere og mennesker som trenger akutt hjelp. Det drives ettersøkelsesarbeid, fengselsarbeid og innvandrerarbeid.

Et eksempel på type virksomhet er det relativt nyetablerte Fyrlyssenteret i Egersund, et kontaktsenter for rusmisbrukere. Tiltaket ble startet for to år siden i samarbeid med Eigersund kommune.

Kirkens Bymisjon
Kirkens Bymisjon driver arbeid innen rusfeltet, barnevern, lavterskeltilbud, forebyggende arbeid og videregående opplæring i Rogaland fylke. Kirkens Bymisjon Rogaland består i dag av Rogaland a-senter, Dreieskjevå utviklingsbase for ungdom, Vibemyr skoleverksted, Botilbud for kvinner, Bymisjonssenteret og Forebyggende Ressursteam Haugalandet. Kirkens Bymisjon har ca. 100 ansatte og like mange frivillige medarbeidere i Rogaland.


For ytterligere kommentarer kontakt
Terje Vareberg adm. direktør i SpareBank 1 SR-Bank på tlf: 51 50 95 53/mobil 91100448, eller nettredaktør Marit B. Hvidsten på telefon 51 50 93 80/mobil 95201463.