Sykepleie på hjul får Brosteinprisen 2016 fra Kirkens Bymisjon

Gatas sykepleiere mottar prisen i Kirkens Bymisjons kafé Møtestedet i Skippergata, fredag 3. februar kl. 11.30.

Publisert dato:  03.02.2017

Brosteinprisen  fra Kirkens Bymisjon går i år til Sykepleie på hjul - Fransiskushjelpens oppsøkende helsetjeneste  i rus- og gatemiljøene i Oslo. (Bildet er hentet fra Sykepleier på Hjuls facebookside)

En liten gruppe sykepleiere reiser rundt i Oslos gater med en spesialinnredet bil, og herfra møter de gatemiljøene med sårstell, akutt helsehjelp, rent brukerutstyr, helseveiledning og overdoseforebygging.

Redder liv

-Sykepleie på hjul redder liv med sin oppsøkende tjeneste. De kommer tett på pasienter som ofte ikke når fram til offentlige helsetjenester, og deres omsorg er preget av fleksibilitet og respekt for enkeltmenneskene i en svært sårbar situasjon. De avdekker at det er livsviktig med en tjeneste som er i mellomrommene mellom offentlige tilbud og det gatenære behovet, sier generalsekretær i Kirkens Bymisjon Adelheid Firing Hvambsal som begrunnelse for pristildelingen.

Marte Di Micco-Derås, leder for Sykepleie på hjul, er svært takknemlig for Brosteinprisen:

- Vi takker ydmykt for dette – og vi setter prisen høyt. Det har tatt tid å bli anerkjent for arbeidet vi gjør, og det føles bra å bli sett på som en viktig faglig aktør på feltet.

Dette er viktig for våre pasienter som av ulike årsaker ikke klarer å nyttiggjøre seg andre helsetilbud. Det er en stor ære å få en slik pris nettopp fra Kirkens Bymisjon, som kjenner godt til situasjonen på gata, og har sentrale møteplasser for oss og brukerne.

Rusavhengige med nye plager

- Hva ser dere av utvikling i gatemiljøene nå, som påvirker helsearbeidet deres?
- Som ellers i en aldrende befolkning får rusavhengige økende helseplager, og vi ser at stadig mer av tiden på gata går til helsehjelp fremfor utdeling av rent brukerutstyr. Rusmiljøet er mer spredt, vi oppsøker folk på flere steder og mange tilkaller oss fra sine væresteder og boliger. Vi ser også at mange i miljøene fortsatt opplever stigmatisering fra samfunnet rundt, sier Marte Di Micco-Derås.

Mot nød og urettferdighet

Brosteinprisen deles ut hvert år av Kirkens Bymisjon i Oslo, til «en person eller sammenslutning som har markert seg i arbeidet mot nød og urettferdighet i byen – til folk som bidrar til å synliggjøre vanskelige liv, formidler håp og gir samfunnet redskaper til å bekjempe nød i storbyen. Brosteinprisen består av en brostein med plakett, et grafisk trykk og et diplom.

I fjor fikk Petter «Uteligger» Nyqvist Brosteinprisen. Tidligere har bl.a Jahn Otto Johansen, ROSA-prosjektet, Kristian Andenæs og Margreth Olin fått prisen fra Kirkens Bymisjon

FOR PRESSE:
Pressen er velkommen til å dekke prisutdelingen i Møtestedet kafe, Skippergata/Tollbugata. Av hensyn til gjestene i kafeen blir det noen foto- og intervjubegrensninger. For kommentarer fra Kirkens Bymisjon, kontakt generalsekretær Adelheid Firing Hvambsal, telefon: 922 19 227, adelheid.firing.hvambsal@bymisjon.no. Sykepleie på hjul: Marte Di Micco-Derås, leder for ambulerende helsetjenester i Fransiskushjelpen. Tlf. 975 03 213 mderas@fransiskus.no.