Skattefradrag for gaver

Gaver til visse frivillige organisasjoner gir rett til skattefradrag. I følge skatteloven har du rett på skattereduksjon for gaver til Stiftelsen Kirkens Bymisjon.

Publisert dato:  15.02.2017

Dersom du som privatperson eller som bedrift gir mellom 500 og 25.000 kroner (gave gitt i 2016) til en frivillig organisasjon, kan du kreve skattefradrag 25% for dette.

Kirkens Bymisjon sender alle givere (som har gitt kr 500 eller mer) en årlig oversikt over årets totale gavebeløp. Denne oversikten blir sendt ut innen februar påfølgende år. Dersom du har gitt anonymt eller gjennom en lønnstrekkordning, har vi ikke dine personopplysninger. Det er da ikke mulig for oss å sende inn opplysninger over gavene du har gitt.

Vi gjør oppmerksom på at det ikke lenger er mulig å kun legge ved kvitteringer til selvangivelsen på gaver til organisasjoner. Vi oppfordrer deg derfor til å informere oss om ditt fødselsnummer. 

Se også skatteetatens egne sider om regler for skattefradrag for gaver til visse frivillige organisasjoner.
Du kan registrere ditt fødselsnummer HER

Ønsker du mer informasjon:
Ta kontakt med giverservice på telefon 22 36 55 55 eller  / e-post giverservice@bymisjon.no