Samarbeid om «En bedre hverdag»

Kirkens Bymisjon har signert en samarbeidsavtale med matvarekonsernet NorgesGruppen. For begge parter gir avtalen mulighet for å skape en forskjell for utsatte mennesker.

Publisert dato:  30.01.2017


- Vi er stolte av samarbeidet med Kirkens Bymisjon. Vi arbeider med mange av de samme verdiene, sier konsernsjef i NorgesGruppen,  Runar Hollevik.

- Dette er en viktig avtale for oss, og en veldig god «match».  Her kan vi nå nye mål sammen i et viktig samfunnsarbeid, sier generalsekretær Adelheid Firing Hvambsal.

Den nye  avtalen gjelder for tre år. Samarbeidet er særlig knyttet til virksomheter på rusfeltet,  arbeidstiltak med matdistribusjon og inkluderingsarbeid blant flyktninger og innvandrere.

En bedre hverdag.

- Samarbeidet med Kirkens Bymisjon bidrar til at vi kommer videre i vår visjon om å gi mennesker en bedre hverdag.  I praksis handler det bl.a om innsatsen  for å redusere matsvinn ved at Kirkens Bymisjon tar imot matvarer fra våre butikker.  Det  kan også være å utveksle erfaringer med å inkludere utsatte mennesker i arbeidslivet.  Med våre 28 000 ansatte har vi god anledning til inkluderingsarbeid i nærmiljøer, sier konsernsjef  Runar Hollevik.

Viktig for måltidsfellesskap

- For Kirkens Bymisjon er det spesielt meningsfylt å ha en samarbeidspartner  i matbransjen. Vi legger stor vekt på måltidsfellesskapet i vårt arbeid.  Med midlene fra denne avtalen blir slike muligheter styrket. Måltidsfellesskapene er arenaer for mange  personlige møter som til sammen avdekker vesentlige  samfunnsutfordringer.  Med NorgesGruppens verdiprofil kan vi samarbeide godt også om samfunnsarbeid med miljøprofil og helse-  og inkluderingstiltak, sier generalsekretær Firing Hvambsal.

Samfunnsansvar 

Samarbeidet mellom NorgesGruppen og Kirkens Bymisjon fører b.la  til at flere brukere fra rus- og gatemiljøene  får tilbud om måltid, fellesskap og veiledning.  Enkeltpersoner får arbeid ved utkjøring av mat til Kirkens Bymisjons virksomheter,  og flyktninger får styrket tilbud om arbeidspraksis og språktrening.

For NorgesGruppen er avtalen forankret i det strategiske arbeidet  med samfunnsansvar, og åpner for gode resultater i målsettingene om «sunnere liv», «riktig ressursbruk» og «motiverte mennesker».