Næringsforenings Bragd-pris gikk til daglig leder i Kirkens Bymisjon

Arne Valen, Kirkens Bymisjons daglige leder i Haugesund, fikk Haugesundregionens Næringsforenings Bragdpris.

Publisert dato:  15.03.2017

Thomas Numme var konferansier under Haugalandskonferansens festmiddag, der daglig leder i Haugesund, Arne Valen, mottok prisen. Foto: Haugalandskonferansen

Bragdpris ble delt ut av fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal under Haugalandskonferansens festmiddag av til daglig leder Arne Valen i Kirkens Bymisjon. Prisen som skal gå til en virksomhet eller person som har gjort en spesiell og fortjenstfull innsats på lokalt eller regionalt nivå ble delt ut for fjerde gang. Tidligere vinnere er FK Haugesund, attføringsbedriften Solstein og Kristian Eidesvik.

Her er juriens begrunnelse for vinneren av bragdprisen 2016:

«Bragdprisen for 2016 går til en person som har vist et særlig stort engasjement for de svake i samfunnet. Gjennom institusjonen han leder, har mennesker som er havnet på skråplanet fått hjelp til å komme på rett kjøl. Institusjonen er blitt en sentral aktør i flere kommuner på Haugalandet og i Sunnhordland, og utvikler stadig nye tilbud. Sammen med det offentlige og private, av forebyggende så vel som reparerende karakter.

Prisvinneren har en stor del av æren for at institusjonen i dag nyter stor respekt i lokalsamfunnet og er blitt en viktig stemme i den offentlige debatt. Selv om hans motto er å nå mål gjennom andre, er det ingen tvil om at prisvinnerens engasjement er en vesentlig del av forklaringen på hvorfor institusjonen står så sterkt som den gjør i folks bevissthet. Prisvinneren betegner seg selv som en typisk entreprenør. Som elsker å sette i gang prosjekter og synes drift kan være kjedelig. Han er utstyrt med en utpreget rettferdighetssans, og roper ut når han føler flyktninger, rusavhengige og andre på nedre halvdel av den sosiale rengstigen blir krenket. Han er de stemmeløses stemme både i aviser, radio, TV og sosiale medier.

Prisvinneren er levende opptatt av å vise at ALLE har ressurser bare de blir gitt muligheter. I 2016 har institusjonen han leder etablert en rekke nye tilbud, som både kommer kriminelt belastede, rusavhenngige og familier med dårlig råd til gode.

Prisvinneren er utdannet bioingeniør og jobbet 26 år ved Haugesund Sjukehus før han nærmest ved en tilfeldighet fikk jobben som daglig leder i ja, nettopp: Kirkens Bymisjon.»

Les mer:

 

 

 

Haugalandskonferansen  er en viktig nettverksarena for Kirkens Bymisjon. I år deltok leder for «I Jobb Haugesund», Mercedes Aarvik og daglig leder Kirkens Bymisjon Haugalandet, Arne Valen.