Grønt lys for Romsk kultur- og ressurssenter

I revidert nasjonalbudsjett kom den gode nyheten: Kirkens Bymisjon skal stå for etablering og drift av romsk kultur og ressurssenter, og bevilgningen er på plass!

Publisert dato:  12.05.2017

Bilde fra utstillingen "Norvegiske romà - norske sigøynere" ved Interkulturelt museum.

- Vi skal etablere et senter, et fysisk hus, som skal hegne om og vise fram romsk kultur. Senteret blir for rom- og majoritetsbefolkningen, som trenger å lære mer om minoriteten rom, sier assisterende generalsekretær Johannes Heggland i Kirkens Bymisjon til Vårt Land.

Den 8. april 2015 beklaget statsminister Erna Solberg, på vegne av regjeringen, den rasistiske ekskluderingspolitikken som ble ført overfor norske rom i tiårene før og etter andre verdenskrig. Unnskyldningen skulle følges opp med en kollektiv oppreisning, og Kommunaldepartementet konkluderte sammen med representanter for norske rom at man ønsket å utrede et kultur- og ressurssenter.

Forprosjektet startet sommeren 2016, og Kirkens Bymisjon har ledet arbeidet. Det ble avsluttet 31. mars 2017, og rapporten ble da overlevert Kommunaldepartementet.

- Vi i Kirkens Bymisjon er glad for tilliten vi er blitt vist fra rom-miljøet og for Kommunaldepartementets vektlegging av vår faglighet innenfor rettighets- og inkluderingsarbeid. Regjeringens forslag skal til behandling i stortinget i juni, men siden det er bred politisk enighet om å fremme rom, så er det ingen tvil om at et romsk kultur - og ressurssenter kommer til å se dagens lys, sier Kai-Rune Myhrer, prosjektleder for forprosjektet Romsk kultur- og ressurssenter.

I revidert nasjonalbudsjett står det:

"Kommunal- og moderniseringsdepartementet ønsker at Kirkens bymisjon skal stå for etablering og drift av senteret. Kirkens bymisjon har erfaring med ulike virksomheter og tiltak som arbeider for inkludering, for å fremme rettigheter, bedre levekår og styrke fellesskapet for minoriteter. Bymisjonen har gjennom sitt samarbeid med norske rom den siste tiden opparbeidet seg stor tillit. Departementet anser relevant erfaring, og en god relasjon mellom drifter og norske rom, som avgjørende for at tiltaket skal lykkes. Det foreslås derfor at tilskuddet tildeles til Kirkens bymisjon."