Bymisjonsprest Kari Veiteberg blir ny biskop i Oslo

- Jeg føler meg forpliktet på det jeg har hørt av fortellinger om levd liv i arbeidet i Kirkens Bymisjon. Jeg tar det med meg inn i tjenesten som biskop, sier Veiteberg.

Publisert dato:  14.09.2017

Generalsekretær Adelheid Firing Hvambsal var blant de første gratulantene da bymisjonsprest Kari Veiteberg ble utnevnt til biskop

Prest i Bymisjonssenteret Tøyenkirken i Oslo er utnevnt til ny biskop i Oslo. Hun merker at det allerede er forventninger og forhåpninger til hennes erfaringer fra Kirkens Bymisjon.

Forpliktet

-Jeg er takknemlig for de til sammen 10 årene jeg har hatt som prest i Kirkens Bymisjon, og særlig de siste to årene der vi har tilpasset oss endringene i Oslo.
Jeg har fått en kunnskap og kompetanse i Kirkens Bymisjon som jeg har god bruk for når jeg nå skal lede kirken i Oslo.

-Hva er det særlig du tar med deg?

- Alle menneskemøtene! Samtalene, gudstjenestene og måltidene. Gjestebudene, nattlige  gudstjenester med afrikanske kvinner,  besøkene i kvinnefengslet, møtene ute i byen – i stallen på torget og i gategudstjenesten. Jeg føler meg forpliktet på det jeg har hørt og møtt av levde liv!


Troverdighet og kontakt

Som prest i Kirkens Bymisjon har  den nye biskopen lang erfaring fra arbeid med mennesker i utsatte livssituasjoner, ofte i miljøer nær gata. Hun har også arbeidet med utvikling av gode former for dialog i et livssynsåpent samfunn.

Kirkens Bymisjons generalsekretær Adelheid Firing Hvambsal gratulerer Kari Veiteberg med utnevnelsen og sier det er viktig at en med erfaring fra kirkens sosiale arbeid nå blir biskop.

-Vi tror diakonien, den handlende omsorgen,  vil gi kirken troverdighet og bred kontaktflate i et flerkulturelt Oslo i årene som kommer, sier generalsekretæren.

Kirkens Bymisjon kjenner Kari Veiteberg  som en person med stort engasjement og  forståelse for byens mennesker, og for kirkens tjeneste og stemme i storbyen.

Til rådighet

-Vi gleder oss til å samarbeide med Kari Veiteberg som biskop.  Som organisasjon vil vi gjerne stille vår erfaring til rådighet i utviklingen av en  kirke som er virkelighetsnær og åpen for alle. Vi ser fram til nye former for felles diakonal innsats i lokalmiljøene.  Vi ønsker den nye biskopen alt godt i sin nye oppgave, sier generalsekretæren.