Barnas Jurist vant menneskerettighetspris

-Barnas Jurist gjør en fremragende innsats for å sikre barn og unges grunnleggende rettigheter, sier juryen for Jusstudentenes Menneskerettighetspris.

Publisert dato:  20.03.2017

Barnas Jurist fikk Menneskerettighetsprise fra Jusstudentene.  F.v.:  Cathrine Moksness, Gatejuristen, Tamar Thorud, prosjektleder Barnas Jurist,  og frivillige  jusstudenter  Fride Wirak og Carsten Smith Elgesem

Barnas Jurist er et gratis rettshjelpstilbud til barn og unge, og ble opprettet som en del av Gatejuristen (Kirkens Bymisjon) i 2016. Det oppsøkende tilbudet hviler på stor innsats fra frivillige jus-studenter og veiledning fra profesjonelle advokater og jurister.

Barnas Jurist mottok prisen under Menneskerettighetsuka i regi av Jusstudentene og Amnesty Jus Oslo, der temaet var «Barn i fokus».

En bredt sammensatt jury peker på det ferske rettshjelps-tiltaket som et viktig tilskudd for barns rettigheter.

-Rettshjelpstilbud der barn og unge kan få juridisk bistand på alle rettsområder er i dag underrepresentert. Juryen mener derfor at prisvinneren utgjør et viktig og nødvendig tilskudd til de allerede eksisterende instanser som ivaretar barn og unges rettigheter, sier juryen i sin begrunnelse.

For de mest sårbare

-Vi er stolte av å få denne prisen. Gratis rettshjelp til barn og unge er nybrottsarbeid i Norge. Vi bringer rettighetsinformasjon og tilbud om juridisk bistand ut til barn og unge gjennom vårt oppsøkende arbeid. Pågangen har vært stor og vi ser et stort behov for de tjenestene vi tilbyr blant sårbare barn og unge. Det er Gatejuristens frivillighetsmodell og de systemene vi har for å tilrettelegge for og kvalitetssikre frivillig arbeid som har brakt oss dit vi er i dag. Våre dyktige frivillige jusstudenter, jurister og advokater er grunnen til at vi lykkes, sier prosjektleder for Barnas Jurist, Tamar Thorud.

Eneste i sitt slag

- Det er en stor glede å få Menneskerettighetsprisen fra Jus-studentene. Barnas Jurist er det eneste tiltaket i sitt slag i Norge, og har levert resultater over all forventning. Prisen er en stor klapp på skulderen til alle våre høyt kvalifiserte frivillige som er vår viktigste ressurs, sier Gatejuristens leder Cathrine Moksness.

Barnas Jurist har hatt 120 saker siden oppstarten i fjor.
På skoler, i helsestasjoner og i fritidsaktiviteter formidler de rettighetskunnskap og følger opp saker på alle rettsområder bla. om medbestemmelse i fosterhjem, mobbing, og politisaker.  I juryen for prisen satt bla. generalsekretær John Peder Egenæs (Amnesty Norge) og  Inga Bostad, direktør ved norsk senter for menneskerettigheter.