Meny

 

- Føles dypt krenkende å bli bortvist

– Bortvisning skjer fordi personer med et visst utseende oppholder seg i et visst område, sa Arild Knutsen da Kirkens Bymisjon arrangerte politisk debatt om rusavhengiges kår i Oslo sentrum.

Publisert dato:  10.09.2015

- Vi må erstatte knyttnever med åpne, hjelpende hender, sa Arild Knutsen da han deltok på valgdebatt om sentrumssamarbeidet i Oslo, på Kirkens Bymisjons kafé for mennesker i rus- og gatemiljøet i Oslo. (F.v.) Heidi Hansen fra RIO, Siv Løvland fra Prolar og Mona Nesje fra Bortvist Oslo sentrum.

Lederen av Foreningen for Human narkotikapolitikk (FHN) er provosert over politiets bortvisning av rusavhengige fra Oslo sentrum de siste årene.

Da representanter for rusavhengiges organisasjoner møtte to av Oslos politikere til debatt om sentrumssamarbeidet på Kirkens Bymisjons kafé for rus- og gatemiljøet, ga han klar beskjed:

– Bortvisning føles som en dyp krenkelse, og det foregår uten at det er begått en kriminell handling, hevdet han.

Mister tilgang til sårstell og mat

I debatten, som var den siste av flere Kirkens Bymisjon har arrangert i forkant av kommunevalget, fremholdt brukerorganisasjonene at de åpne rusmiljøene ikke bare er et sted for omsetning av narkotika, men også en sosial arena.

– Vi må huske på at når rusavhengige vises bort fra sentrum, mister de også tilgangen til lavterskelstedene som tilbyr sårstell og mat, sa Heidi Hansen fra Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon (RIO).

Hun fortalte om en bekjent som hadde fått en bot på 9.000 kroner og beskjed fra politiet om å holde seg borte fra sentrum det neste døgnet. Da personen brøt dette forbudet, ble boten hevet til 19.000 kroner.

– Det er et meningsløst bøtenivå, og det er til slutt staten som blir sittende igjen med gjelden, sa hun.

Antall bortvisninger halvert

Det store rusmiljøet utenfor Oslo S er de siste årene kraftig redusert og spredt til andre steder i byen. Antallet bortvisninger er halvert fra over 15.000 tilfeller i 2011, da praksisen startet, til 7762 bortvisninger i 2014.

Fortsatt lever konflikten om bortvisningene er basert på utseende og fordommer eller om det ligger kriminelle handlinger bak.

Aksjonsgruppen «Bortvist Oslo sentrum» foreslår derfor å innføre en kvitteringsordning der den bortviste får skriftlig beskjed om når, hvorfra, hvor lenge og hvorfor bortvisningen gjelder. Dette vil gjøre saksgangen mer etterrettelig enn i dag. 

Tone Tellevik Dahl (Ap) og Ivar Johansen (SV) var de eneste politikerne som stilte til debatt.

Alle skal få oppholde seg fritt

Samtlige partier i bystyret, minus Rødt, står bak det såkalte sentrumssamarbeidet, der kommunale etater, ideelle organisasjoner og politiet møtes jevnlig for å diskutere forholdene for rusavhengige i Oslo sentrum. 

Til debatten var det bare ordførerkandidat Tone Tellevik Dahl (Ap) og bystyrerepresentant Ivar Johansen (SV) som stilte. De var stort sett enige med rusavhengiges representanter, til tross for at begge partiene står bak politikken.

– Mitt utgangspunkt er at alle skal få oppholde seg fritt i det offentlige rom. Å stå og snakke med en venn er ikke nok grunn til å bortvise. Her er vi kommet i en skummel spiral. Nå må vi stoppe opp og snakke med politiet, sa Tellevik Dahl.

Erstatte knyttnever med hjelpende hender

Hva skal til for å bedre situasjonen for rusavhengige i Oslo sentrum? Lavere terskel for å få legemiddelassistert rehabilitering (LAR) og bedre medisinering, var ett av svarene fra brukerorganisasjonene. Andre trakk frem flere og bedre tilrettelagte sprøyterom med mulighet til å røyke heroin. Bedre botilbud og tettere oppfølging i bydelene var et tredje forslag. 

– Vi må erstatte knyttnever med åpne, hjelpende hender. Vi burde hatt mer helsefaglig hjelp på gata, ikke bare politi, avsluttet Knutsen.