Meny

 

Større rom for frivillige organisasjoner i framtidas omsorgstjenester

Hagen-utvalget foreslår at 25 prosent av omsorgstjenesten blir organisert og drevet som ideelle virksomheter innen 2025.

Publisert dato:  29.06.2011

70 frivillige er med på å lage tirsdagene til en fest på Ammerudhjemmet. I 36 år har Peder Hermstad vært med.Hagen-utvalget leverte 16. juni sin innstilling til Helse- og omsorgsdepartementet; “Innovasjon i omsorg”, NOU 2011: 11. Utredningen ble bestilt av Helse- og omsorgsdepartementet for to år siden, og skal gi grunnlag for politiske beslutninger om hvordan eldreomsorgen skal tilrettelegges og utformes i framtiden. Som ett av forslagene i utredningen, introduseres “Den andre samhandlingsreformen” – å sette samspillet med familien, det sosiale nettverket og lokalsamfunnet i sentrum.

I forbindelse med utarbeidelsen av meldingen besøkte Hagen-utvalget avdeling Aldring & kultur i Kirkens Bymisjonen i 2010.

Gudmund Fosse, rådgiver i avdeling Aldring & Kultur, Kirkens Bymisjon– Utvalget ga honnør for måten vi jobber med innovasjon og utvikling på eldrefeltet, og de ønsket flere eksempler fra vår praksis inn i utredningen. Det er derfor svært hyggelig å se at utvalget nå presenterer vår åpne sykehjemsmodell, og de er tydelig inspirert av vår satsing på bruk av nettverksarbeid for beboere på Ammerudhjemmet. Utredningen viser også direkte til vår satsing på bevegelsesveiledning for personer med demens, “Bevegelse fra hjertet”, forteller Gudmund Fosse, rådgiver i Aldring & Kultur.

Hagen-utvalget skriver at ideelle tiltak og virksomheter i form av frivillige organisasjoner og brukerstyrte samvirkeforetak bør gis betydelig større rom i utviklingen av framtidas omsorgtjenester for å møte den sterke veksten i omsorgsbehov som ventes. Helt konkret foreslår utvalget at 25 prosent av den samlede virksomheten i omsorgssektoren blir organisert og drevet av ideell virksomhet innen 2025.
 
Utvalget mener at det vil være sundt for sektoren å få flere aktører som på ideelt grunnlag og som en del av samfunnets fellesskapsløsninger står friere til å finne nye veier og løsninger, drive nybrottsarbeid og styrke innovasjons- og utviklingsarbeidet på omsorgsfeltet

I dag er i underkant fem prosent av den samlede omsorgssektoren organisert og drevet som ideell virksomhet.