Meny

 

Store bedrifter mest målrettet i sitt samfunnsansvar

Et stort antall personer fra næringslivet møtte opp da Kirkens Bymisjon tirsdag inviterte til frokostseminar med tittelen Samfunnsansvar – omdømme og relasjonsbygging

Publisert dato:  25.05.2011

– Norske bedrifter har et stort og ubrukt potensial i å bruke sitt samfunnsengasjement mer strategisk og målbevisst, særlig i forhold til å bygge internkultur og omdømme, sa næringslivsansvarlig i Kirkens Bymisjon, Ragnhild Østmo, da hun innledet seminaret med å presentere undersøkelsen ”Bedrifter om sitt samfunnsansvar”.

Store bedrifter mest målrettet

Undersøkelsen viser at samfunnsansvaret øker proporsjonelt med størrelsen av bedriften. 65 prosent av bedriftene med over 250 ansatte opplever seg som samfunnsengasjert i stor eller svært stor grad. 75 prosent av bedriftene med over 250 ansatte har et fast samarbeid med en eller flere humanitære organisasjoner.
Undersøkelsen viser også at mindre bedrifter i liten grad setter mål for hva de ønsker å oppnå gjennom et samarbeid med en humanitær organisasjon, og generelt er det lite kunnskap om hvorvidt bedriften kan profittere på å bruke sitt sosiale engasjement mer bevisst.
 
484 bedrifter i hele Norge har svart på undersøkelsen.

 
Bymisjonens Ragnhild Østmo og Siv Skard fra Norges Handelshøyskole utvekslet erfaringer om bedrifters samfunnsansvar. 

To hatter

Samfunnsansvaret har mange ansikter, og kan være til nytte og glede for mange parter. Siv Skard, med doktoravhandling om sponsing fra Norges Handelshøyskole, mener at det er fult mulig å kombinere et sterkt samfunnsansvar med verdiskapning for bedriftseiere, men at bedrifter er varsomme med å uttale at de venter noe tilbake.
 
– Å kommunisere sosialt ansvar kan være et minefelt. Et sterkt fokus på sosialt ansvar viser lavere turnover blant ansatte i en bedrift. Men i forhold til omdømme og hvordan markedet mottar kommunikasjon om sosialsponsing, er utfallet mer usikkert, og det er viktig å ta høyde for kritiske faktorer. Blant annet er det er viktig å se på bedriftens logiske sammenheng med saken som sponses og at kommunikasjonen av engasjementet formidles gjennom en nøytral kilde, eventuelt gjennom sponsorobjektet. 
 

Engasjement blant ansatte

- Det konkrete samarbeidet med Kirkens Bymisjon har skapt stolthet  engasjement blant våre ansatte. Det er er viktig samarbeid, som vi tror også fører til kundelojalitet, sa Heidi Hegglund Bjørkli, markedskoordinator i Deli de Luca. Varekjeden har gjennom flere år samarbeidet med Kirkens Bymisjon om matdistribusjon og kreative løsninger for økte inntekter til det sosiale arbeidet. - Vi har lært mye om hvordan vi som bedrift kan bli tydeligere og mer konkrete for å vise at vi er sosialt engasjerte, og for å øke støttebeløpet til Bymisjonen, sa Bjørkli i sitt innlegg. I en førjulskampanje blant kundene ifjor samlet de inn 134 000 kroner til et av Bymisjonens familietiltak.

Se også Siv Skards presentasjon "Kommunikasjon av Sosiosponsing"


For mer informasjon om Bymisjonens næringslivssamarbeid, se www.bymisjon.no/bedrift