Meny

 

Stenger enda en barnehage

Som følge av ny finansieringsmodell for åpne barnehager, har Kirkens Bymisjon i Bergen måttet stenge tre av sine fire barnehager siden juni 2010. Fredag var siste åpningsdag for Åpen barnehage Laksevåg.

Publisert dato:  28.02.2011

- Dette er kjempetrist. Vi har en følelse av at vi skrumper inn selv om vi vet at vi har et tilbud som virker og som det er behov for, sier Åse Christiansen, avdelingsleder for Nærmiljøarbeidet Ada.

Den nye finansieringsmodellen som trådte i kraft i fjor, førte til at de fire åpne barnehagene bymisjonen hadde ved inngangen til 2010 til sammen fikk to millioner kroner mindre i tilskudd fra stat/kommune enn hva avdelingen hadde budsjettert med. Tidligere var tilskuddet basert på hvor mange barn barnehagene hadde plass til, mens det nå regnes ut i forhold til hvor mange barn som gjennomsnittlig besøker barnehagene.

- De fleste som besøker Åpen barnehage kommer ikke hver dag. Noen dager kommer det mange barn, andre dager få. Det er likevel et viktig tilbud for de som kommer, sier Tone Lillemoen, ansatt i Åpen barnehage Laksevåg.

Tone har jobbet i barnehagen siden 2006, året etter at den først åpnet. Hun synes det er veldig trist at barnehagen må stenge, spesielt for brukerne.

- Vi hadde 180 ulike familier innom i fjor. Alle er ikke her hver dag, men de bruker det som sin barnehage. Vi har besøk av alle typer familier: norske foreldre som velger å være hjemme et ekstra år med barna, utenlandske kvinner, fedre i pappapermisjon og mange dagmammaer som kommer med barna de passer, forteller hun.

Det er en trist uke for ansatte i Åpen barnehage. Fra venstre: Anita Hellesund, Tone Lillemoen, Anne Stiegler og Åse Christiansen.Mange familier vil nå miste et tilbud de har benyttet seg av i flere år. Tone og Åse håper familiene fra Laksevåg vil ta turen til sentrum, men de tror det kan bli vanskelig.

- For mange av familiene  vil det bli vanskelig å bytte over til Åpen barnehage Sentrum. For eksempel har mange flere barn, og bussutgiftene vil bli høye, forklarer Tone.

Ingen tilbud igjen på Laksevåg

”Åpen barnehagen på Laksevåg har betyd utrolig mye for oss, en invandrer familie på 5 fra Laksevåg”, skriver Rebeca, en bruker av barnehagen, i en kommentar til nedleggelsen på Bymisjonsbloggen.

"Her begynte livet vårt som småbarnsforeldre. Her kunne vi komme flere ganger i uken. Her lærte vi oss vår første norske barnesang. Her traff vi mange andre foreldre med barn som bodde i næreheten og kunne treffe igjen på lekeplasser og være sammen med barna våre. Her kunne vi bli kjent med andre kulturer. Her traff vi andre samme land", fortsetter hun.Hele barnehagen tømmes denne uken.

I tillegg til de åpne barnehagene på Laksevåg og i sentrum, hadde Kirkens Bymisjon på denne tiden i fjor to åpne barnehager i Årstad bydel. Bymisjonen har også drevet en ettermiddagsåpen barnehage, Bamsehiet, i samme lokalet som Åpen barnehage Laksevåg. Denne blir flyttet til sentrum. Dette betyr at Kirkens Bymisjon ikke har noen tilbud igjen i området Laksevåg/Årstad.

"Alle våre 3 barn har vært innom Åpen barnegahen. Stor leke areal, mange leker, mange bøker og mye liv, sanger og later. Alt dette skal denne uken bli pakket bort. Åpen Barnehagen legges ned. Vår lille paradis, trygheten og gleden rundt det forsvinner fra nærområdet vårt", skriver Rebeca. 

Resten av Rebecas kommentar til nedleggelsen kan leses på Bymisjonsbloggen.