Meny

 

Statens tiltakspris mot bostedsløshet

Målet i norsk boligpolitikk er at alle skal kunne bo godt og trygt. Har du synspunkter på hvem som våger å tenke nytt og utradisjonelt i arbeidet for gode og trygge hjem?

Publisert dato:  12.05.2011Statens tiltakspris mot bostedsløshet er ett av mange stimuleringstiltak i arbeidet med å sørge for gode og trygge hjem. Høsten 2011 skal prisen deles ut for sjette gang. Prisen er en hedersmarkering, og kåringen bidrar til å synliggjøre aktører innen feltet som våger å tenke nytt og utradisjonelt.

Gjennomføringsevne, kreativitet og konkrete resultater er aspekter som blir vektlagt. Tidligere vinnere og nominasjoner har kommet fra kommuner, frivillige organisasjoner og kriminalomsorgen, men det understrekes at alle kan komme med forslag til kandidater. Det er også lov å foreslå eget nybrottsarbeid.

Frist for innsending av forslag er 01.06.2011

HVEM KAN DELTA?
Tiltak som vurderes skal være i drift og må kunne dokumentere overføringsverdi. Det som skal belønnes er kreativitet og nytenkning i arbeidet med å skape:
• boliger og tiltak som integrerer tidligere bostedsløse i bomiljø og samfunn
• tiltak som motvirker at bostedsløshet oppstår

Prisen fører til god oppmerksomhet og fokus på vinnere og nominerte. Dette gir positive ringvirkninger og bidrar til innsats for å etablere nye og gode tiltak mot bostedsløshet.

Prisen ble første gang lansert i forbindelse med Stortingsmelding nr. 23, Boligmeldingen, og den nasjonale strategien ”På vei til egen bolig” (2005-2007).

Les mer om prisen og tidligere vinnere HER  

Send inn og registrer gode prosjekter HER

Innsending av forslag kan også gjøres direkte til Husbanken: 
Husbanken, Region Øst, Pb 1234 Vika 0110 Oslo

For ytterligere informasjon, kontakt:
Elise Mikkelsen elise.mikkelsen@husbanken.no tlf: 22961620/95826011
Birgit Langeland birgit.langeland@husbanken.no tlf: 22961887/ 99709148

Utdelingen av Boligprisen 2011 skjer under boligsosial-lederkonferanse 20. september på Litteraturhuset i Oslo. Kommunal- og regionaldepartementet (KRD) er ansvarlig for konferansen, i samarbeid med KS.